Poslání a principy

Poslání a principy

Poslání občanské poradny

Posláním Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. je:

 1. pomoc klientům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech
 2. podpora každého člověka, který je v nepříznivé sociální situaci nebo mu taková situace hrozí a neví jakým způsobem tuto situaci řešit.
 3. podpora samostatnosti a nezávislosti klienta při hledání i vlastním řešení jeho situace

Toto poslání naplňuje poskytováním emoční podpory, informací, rad, aktivní pomoci i prostřednictvím sítě dostupných služeb.

Poznámka:
Nepříznivá sociální situace - může být nejčastěji spojená s problematikou:

 • pracovně-právní
 • dluhovou
 • majetkoprávní 
 • bytovou
 • rodinnou
 • mezilidských vztahů
 • diskriminace či porušování lidských práv
 • trestní
 • spotřebitelskou a jinou

Principy občanského poradenství

 • Bezplatnost
 • Diskrétnost
 • Nezávislost
 • Nestrannost
 • Individuální přístup ke klientovi a respektování jeho potřeb
 • Respektování volby uživatelů služby
 • Týmová spolupráce všech pracovníků
 • Podpora k nezávislosti a osobní odpovědnosti
 • Soulad s principy Charty občanských poraden, s Etickým kodexem sociálního pracovníka a Etickým kodexem občanského poradce, platnými právními předpisy a ostatními vnitřními předpisy organizace

S jakými problémy se na nás můžete obrátit?

 • Sociální dávky
 • Sociální služby
 • Pojištění
 • Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • Bydlení
 • Rodina a mezilidské vztahy
 • Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 • Problematika zadlužování občanů
 • Zdravotnictví
 • Školství a vzdělávání
 • Ekologie, právo životního prostředí
 • Ochrana spotřebitele
 • Základy práva ČR
 • Právní systém EU
 • Občanské soudní řízení
 • Veřejná správa
 • Trestní právo
 • Ústavní právo
 • Ostatní.