Historie Jihočeské rozvojové o.p.s.

2018  
 • Jihočeská rozvojová získala akreditaci Ministerstva spravedlnosti k poskytování služeb v oddlužení. Jako akreditovaná osoba může sepsat a podat návrh na oddlužení zcela zdarma.
 
2017  
 • poradenské služby v rámci bezplatné Občanské poradny
 • služby pro pěstouny
 • asistované služby pro rodiny
 • služby pro ohrožené rodiny
 
2016      
 • v rámci centra RODINA ukončeno poradenství pro rodiny, zaměření se na práci s pěstouny
 • založení střediska NAPROTI RODINĚ, které poskytuje odbornou pomoc s řešením situace rodiny přímo rodinám, pracovníkům OSPOD a jiným organizacím
 • ukončení poradny Dluhový poradce
 
2014      
 •  založení poradenského centra pro rodiny a pěstouny RODINA, které poskytuje poradenství pro rodiny v oblasti majetkových, osobních a dalších práv, výchovnou a poradenskou péči pro pěstounské rodiny a uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče       
 
2013  
 • založení mediačního centra DOHODA, které nabízí řešení rodinných a občanskoprávních sporů mimosoudní cestou
 
2012  
 • založení poradny Dluhový poradce, která je profesionální poradnou při finanční tísni
 
2011  
 • pořádání rodinných farmářsko-řemeslných trhů Trh U vrby v R51, které se stali svým sortimentem a bohatým doprovodným programem pro děti i dospělé oblíbeným místem setkávání v Českých Budějovicích
 
2010  
 • přestěhování Občanské poradny do ul. Riegrova 51
 • zapojení do Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Krajském úřadě Jihočeského kraje
 • vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků státní správy a široké veřejnosti v akreditovaných i neakreditovaných kurzech
 
2009  
 • aktivity v oblasti rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji
 • zapojení a organizace komunitního plánování sociálních služeb v řadě jihočeských měst
 
2008  
 • stěhování Jihočeské rozvojové o.p.s. do nových prostor v Riegrově ul. 51
 • společnost se stává součástí holdingu DfK Group a.s.
 • realizace projektu na téma boj proti diskriminaci a porušování lidských práv
 • fotografická soutěž Barvy duše
 
2007  
 • vyšlo první číslo nestranného nezávislého občasníku REVERS
 
2006  
 • realizace projektů v oblasti sociální integrace v regionech, monitoring diskriminace, spotřebitelské poradenství
 • výstava sociální fotografie Revers
 
2005  
 • otevření Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. v Plachého ul. v Č. Budějovicích
 • realizace projektů v oblasti zavádění Standardů kvality sociálních služeb a podpora integrace na otevřeném a chráněném trhu práce v Jihočeském kraji a začlenění znevýhodněných osob do společnosti a na trh práce, projekty v oblasti vzdělávání lektorů a konzultantů,
 • otevření Centra STROOM DUB v Prachaticích
 
2004  
 • vznik mladé ambiciózní obecně prospěšné společnosti Jihočeská rozvojová o.p.s., která si klade za cíl podporovat rozvoj podnikání, cestovní ruch, příhraniční meziregionální spolupráci, komunitní rozvoj a rozvoj občanské společnosti v Jihočeském kraji, rozvoj lidských zdrojů a nových sociálních služeb a programů