Komunitní plánování

Komunitní plánování

Metodě komunitního plánování se věnujeme již od roku 2010 a od té doby jsme zrealizovali řadu projektů pro obce a samosprávné celky nejen Jihočeského kraje. Komunitní plánování je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci.

Potřebujete vytvořit podobný strategický dokument pro Vaši obec, město, region nebo společnost? Obraťte se na nás! Pomůžeme Vám vytvořit dokument, který řeší optimální nastavení sociální, hospodářské i územní problematiky.