Komunitní plánování

Komunitní plánování

Komunitní plánování je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci.

Jihočeská rozvojová o.p.s. se metodě komunitního plánování věnuje již od roku 2010 a od té doby zrealizovala řadu projektů napříč obcemi a samosprávnými celky Jihočeského kraje. Díky dlouhodobým zkušenostem patří naše společnost mezi nejlepší zpracovatele v Jihočeském kraji. 

V roce 2010 byla zahájena příprava 4 komunitních plánů sociálních služeb, a to na území ORP Třeboň, Český Krumlov, Trhové Sviny a Vimperk. Tyto projekty byly podpořeny z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V následujících letech pokračovaly pravidelné aktualizace vytvořených komunitních plánů a přidala se realizace nových, např. v ORP Soběslav. 

V současné době Jihočeská rozvojová o.p.s. realizuje projekty komunitního plánování celkem ve 4 ORP.  V ORP Třeboň, Trhové Sviny a Český Krumlov vznikne v díky projektům již třetí generace komunitních plánů, v ORP Vysoké Mýto bude vytvořen první komunitní plán rozvoje sociálních služeb. Všechny uvedené projekty byly podpořeny z prostředků EU, prostřednictvím Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň 2019-2021, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006589

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov 2019-2021, reg.číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/006533

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny 2019-2021, reg.číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021, reg.číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II., reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792

 


 

Potřebujete vytvořit podobný strategický dokument pro Vaši obec, město, region nebo společnost?
Obraťe se na nás! Pomůžeme Vám vytvořit dokument, který řeší optimální nastavení sociální, hospodářské i územní problematiky.

 

Formulář pro zájemce o komunitní plánování