Asistované služby

Asistované služby

Trápí vás, že nemáte dostatečný kontakt s vaším dítětem? Znepokojuje vás, v jaké atmosféře probíhá předávání dítěte do vaší péče? Chybí vám potřebné informace o dítěti? Máte rozsudek okresního soudu nebo doporučení sociálního odboru, který upravuje váš kontakt s dítětem?

Pomůžeme vám s:

  • asistovaným setká(vá)ním

Asistované setkání dítěte s rodičem (či jinou osobou dítěti blízkou) probíhá za přítomnosti odborníka, který celý průběh setkání sleduje, vyhodnocuje a pomáhá rodiči nebo dítěti v komunikaci. Setkání probíhá na základě rozhodnutí soudu nebo na doporučení orgánu sociálně právní ochrany dětí.

  • asistovaným předá(vá)ním

Asistované předání dítěte mezi rozvedenými rodiči (či jinými osobami dítěti blízkými) probíhá také za přítomnosti odborníka. Cílem asistovaného předávání je vytvořit pro dítě co možná nejpřirozenější, klidný a nezatěžující způsob přechodu od jednoho rodiče k druhému. Služba je vhodná zejména v případě rozvedených/rozešlých párů, které se chtějí vyhnout vzájemnému kontaktu, nebo je to upraveno v rozsudku soudu, či je předávání doporučeno orgánem sociálně právní ochrany dětí.

V obou typech služeb uzavíráme v průběhu prvního setkání písemnou dohodu, ve které jsou uvedena předem dohodnutá pravidla a průběh služby.

Služby poskytujeme v našich prostorách v Riegrově 51, jejichž součástí je vybavená herna.
Obě služby poskytujeme jak v průběhu pracovního týdne, tak o víkendu dle předchozí telefonické domluvy.

Pro poskytnutí služby o víkendu je rozhodující velká vzdálenost bydliště rodiče, zaměstnání rodičů a potřeby dítěte.