Evropské fondy

Aktuální evropské projekty

 

Název projektu: NAPROTI RODINĚ V JIHOČESKÉM KRAJI

Poskytovatel dotace: Operační program Zaměstnanost („OPZ“)

Příjemce dotace:          Jihočeská rozvojová o.p.s., IČ 260 77 540, Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
Projekt s názvem:        NAPROTI RODINĚ V JIHOČESKÉM KRAJI
Registrační číslo:         CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006264
Datum zahájení:          1. 1. 2018
Datum ukončení:         31. 12. 2020

Cíl projektu:

Cílem projektu je zastavení zhoršující se situace ohrožených rodin, zmírnění důsledků sociálního vyloučení a posílení jejich postavení ve společnosti. 

Aktivity projektu:

1. KA: Podpora a posílení rodiny (sanace)
2. KA: Rodinné konference
3. KA: Asistované služby (asistované setkávání, asistované předávání)
4. KA: Metodická podpora realizačního týmu 

Informace o průběhu realizace projektu najdete v Aktualitách.

 

Název projektu: MULTIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ 
(s akcentem na přechodnou pěstounskou péči)

Poskytovatel dotace: Operační program Zaměstnanost („OPZ“)

Příjemce dotace:         Jihočeská rozvojová o.p.s., IČ 260 77 540, Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
Projekt s názvem:        MULTIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
Registrační číslo:        CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003785
Datum zahájení:          1. 6. 2017
Datum ukončení:         31. 5. 2019

Cíl projektu:

Cílem projektu je sladit pracovní postupy zaručující řádný a odborný výkon činností poskytovaných v souladu se zákonem č. 359/1999, Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, a to u pověřených osob a orgánů sociálně právní ochrany dětí v Jihočeském kraji.

Aktivity projektu:

1. KA: Zmapovat u pověřených osob pracovní postupy zaručující řádný výkon činností poskytovaných v souladu se Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí
2. KA: Zmapovat u OSPOD pracovní postupy zaručující řádný výkon činností poskytovaných v souladu se zákonem o sociálně – právní ochraně dětí
3. KA: Analýza výstupů pracovních setkání u pověřených osob a OSPOD
4. KA: Dvoudenní workshop
5. KA: Tvorba PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

Informace o průběhu realizace projektu najdete v Aktualitách.

 

Projekty komunitního plánování

Informace k aktuálně realizovaným projektům naleznete v sekci komunitní plnálnování

 

Již realizované a ukončené projekty najdete ve výročních zprávách Jihočeské rozvojové o.p.s