Služby pro ohrožené rodiny

Služby pro ohrožené rodiny

Řešíte těžkou rodinnou situaci a potřebujete pomoci stabilizovat rodinu? Chcete, aby se k Vám mohly vrátit Vaše děti, které nyní žijí mimo Vaši rodinu? Hrozí odebrání dětí z Vaší rodiny? Pomůžeme Vám vytvořit pro Vaše děti prostředí, ve kterém budou moci spokojeně vyrůstat.

 Pro koho jsou služby určeny:

  • rodina ztratila nebo může ztratit své děti. Děti byly umístěny do náhradní rodinné péče nebo jim umístění hrozí
  • rodina (dítě) má nařízený dohled orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) či jiné opatření
  • rodina žádá návrat dítěte z ústavní výchovy nebo jiné náhradní péče, žádá tzv. podmínečné propuštění dítěte
  • rodina se připravuje na přijetí dítěte do své péče (příbuzenské pěstounské péče)

Situace, které s Vámi řešíme:

  • dluhová zátěž jednoho či obou dospělých v rodině (exekuce či hrozící exekuce)
  • hrozící ztráta bydlení (nejčastěji v důsledku nehrazení nájmu)
  • závislost jednoho nebo obou rodičů (alkohol, drogy, léky...)
  • neléčená psychická nemoc jednoho nebo obou rodičů
  • domácí násilí, zneužívání, zanedbávání a týrání dítěte v rodině

Jak probíhá spolupráce rodiny a klíčového pracovníka?

Obvyklá doba spolupráce s rodinou je 12 měsíců. Délka jednoho setkání je od 90 do 180 minut. Rozsah služby je většinou na počátku spolupráce intenzivnější, tzn. 1x až 3x týdně.

Kde se budete s klíčovým pracovníkem setkávat?

Spolupráce s klíčovým pracovníkem probíhá nejčastěji přímo v rodině, tedy u Vás doma. Výjimečně může být služba poskytována v našem sídle: Riegrova 51, 370 01 České Budějovice.

Jsou možné i další formy spolupráce?

Ano, pokud je to vhodné, je možné využít tzv. rodinné konference.