Služby pro ohrožené rodiny

Služby pro ohrožené rodiny

Řešíte těžkou rodinnou situaci a potřebujete pomoci stabilizovat rodinu? Chcete, aby se k vám mohly vrátit Vaše děti, které nyní žijí mimo vaši rodinu? Hrozí odebrání dětí z vaší rodiny? Pomůžeme vám vytvořit pro Vaše děti prostředí, ve kterém budou moci spokojeně vyrůstat.

 Pro koho jsou služby určeny:

  • rodina ztratila nebo může ztratit své děti (děti byly umístěny do náhradní rodinné péče nebo jim umístění hrozí)
  • rodina (dítě) má nařízený dohled orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) či jiné opatření
  • rodina žádá návrat dítěte z ústavní výchovy nebo jiné náhradní péče, žádá tzv. podmínečné propuštění dítěte
  • rodina se připravuje na přijetí dítěte do své péče (příbuzenské pěstounské péče)

Situace, které s vámi řešíme:

  • dluhová zátěž jednoho či obou dospělých v rodině (exekuce či hrozící exekuce)
  • hrozící ztráta bydlení (nejčastěji v důsledku nehrazení nájmu)
  • závislost jednoho nebo obou rodičů (alkohol, drogy, léky...)
  • neléčená psychická nemoc jednoho nebo obou rodičů
  • domácí násilí, zneužívání, zanedbávání a týrání dítěte v rodině

Jak probíhá spolupráce rodiny a klíčového pracovníka?
Délka jednoho setkání je od 1,5 do 3 hodin. Rozsah služby je většinou na počátku spolupráce intenzivnější, tzn. 1x až 3x týdně.

Kde se budete s klíčovým pracovníkem setkávat?

Spolupráce s klíčovým pracovníkem probíhá nejčastěji přímo v rodině, tedy u vás doma. Výjimečně může být služba poskytována v našem sídle: Riegrova 51, 370 01 České Budějovice.