Základní údaje

Jihočeská rozvojová o.p.s.

Kontaktní údaje

Adresa:            Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
E-mail:             info@jihoceskarozvojova.cz
Web:                www.jihoceskarozvojova.cz
Bankovní spojení: 191973066/0300
IČ: 260 77 540
DIČ: CZ260 77 540

Statutární orgány společnosti:

Miloslava Hanousková, ředitelka společnosti

Správní rada:

Lenka Suková, předseda správní rady od 18. 2. 2013
Libuše Smolíková, člen správní rady od 18. 2. 2013
Dana Kalistová, člen správní rady od 18. 2. 2013

Dozorčí rada:

Blanka Toulová, předseda dozorčí rady od 18. 2. 2013
Naděžda Boušková, člen správní rady od 18. 2. 2013
Pavla Koubová Nováková, člen správní rady od 18. 2. 2013

Dokumenty k nahlédnutí:

Statut Jihočeské rozvojové o.p.s.

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

Výroční zprávy