Základní údaje

Jihočeská rozvojová o.p.s.

Kontaktní údaje

Adresa:            Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
E-mail:             info@jihoceskarozvojova.cz
Web:                www.jihoceskarozvojova.cz
Bankovní spojení: 191973066/0300
IČ: 260 77 540
DIČ: CZ260 77 540

Statutární orgány společnosti:

Nina Mocová, ředitelka společnosti

Správní rada:

Dana Kalistová, předseda správní rady od 20. 2. 2019
Libuše Smolíková, člen správní rady od 20. 2. 2019
Lenka Suková, člen správní rady od 20. 2. 2019

Dozorčí rada:

Naděžda Boušková, předseda dozorčí rady od 20. 2. 2019
Blanka Toulová, člen správní rady od 20. 2. 2019
Pavla Koubová Nováková, člen správní rady od 20. 2. 2019

Dokumenty k nahlédnutí:

Statut Jihočeské rozvojové o.p.s.

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

Výroční zprávy