Státní a krajské programy

Aktuální projekty v rámci státních a krajských programů

   

Projekty schválené a realizované v roce 2019

Poskytovatel dotace

Účel dotace (projekt)

Získaná dotace

Ministerstvo práce a sociálních věcí
prostřednictvím Jihočeského kraje

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové

567 000,- Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kampaň pro novou rodinu 118 286,- Kč
Jihočeský kraj Propagace pěstounské péče v Jihočeském kraji 88 840,- Kč

  

Již realizované a ukončené projekty najdete ve výročních zprávách Jihočeské rozvojové o.p.s