Občanská poradna

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.

S čím se můžete na Občanskou poradnu obrátit:

 • zadlužování občanů (rodinný rozpočet, komunikace s věřiteli, oddlužení…)
 • rodina a mezilidské vztahy
 • pracovní právo zaměstnanost (pracovní smlouvy a dohody, rozvázání pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnance, práva a povinnosti zaměstnavatele…)
 • sociální dávky
 • ochrana spotřebitele
 • bydlení
 • ochrana majetku a náhrada škody (nabývání vlastnictví, spoluvlastnictví, dědění, náhrada škody…)
 • diskriminace a porušování základních lidských práv
 • pojištění (nemocenské, zdravotní, sociální)
 • ostatní

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována na základě ústní smlouvy.

Poradenství poskytují sociální pracovníci, vyškolení v oblastech práva.
 

Poslání Občanské poradny

Jsme tady pro každého, kdo hledá radu a podporu v nepříznivé sociální situaci.

Cílem Občanské poradny je klient informovaný o:

 • svých právech a povinnostech
 • možnostech řešení své situace

Zásady občanského poradenství

 • Anonymita a důvěrnost (poradci zachovávají mlčenlivost, neuchovávají osobní údaje a záznamy vedou anonymně)
 • Respekt (nehodnotící postoj ke klientovi jeho situaci a jeho názorům)

Cílová skupina

Oběti trestné činnosti; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; rodiny s dítětem/dětmi a senioři.
 

Příběh z občanské poradny:

„Najednou toho na mě bylo moc,“ svěřil se nám jeden z našich klientů při první konzultaci.
„Před několika lety mi zemřel tatínek, po kterém jsem zdědil i několik dluhů. Společně s manželkou se mi dařilo tyto dluhy splácet. Pak se mi ale stal úraz, kvůli kterému jsem nemohl dál pracovat a začal jsem pobírat invalidní důchod. Můj příjem se tím zásadně snížil. A pak už to šlo rychle. Jednou jsem nezaplatil nájem, pak znovu a nyní se bojím, že nebudeme mít kde bydlet. Manželka se před několika dny ode mě odstěhovala. Nyní mluví i o rozvodu. Teď nevím, co dělat.“
Naštěstí se klient svěřil jednomu kamarádovi, který ho nasměroval do Občanské poradny. Prý tam poskytují své služby bezplatně a navíc se každý klient může spolehnout na absolutní diskrétnost poradců, dokonce ani nepotřebují vědět jméno.
„Nakonec jsem do Občanské poradny přece jen zašel. Díkybohu za to! Poradili mi, jak postupovat, na co mám nárok, a jak je možné situaci řešit. Všem informacím jsem porozuměl. Poradci na mě zároveň působili, že mají skutečný zájem o člověka, a že vědí, co dělají. Doporučil bych je všem, kteří potřebují pomoc ohledně svých práv. Já osobně mám ještě několik problémů k řešení, ale už vím, že na ně nejsem sám.“


 

V Občanské poradně jsou poskytovány bezplatné služby v rámci oddlužení na základě akreditace Jihočeské rozvojové, o.p.s. Ministerstvem spravedlnosti (i.č. AO-002-2017).

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s je členem Asociace občanských poraden.