O službách v oddlužení

Akreditované služby v oddlužení

Uvažujete o řešení své dluhové situace prostřednictvím oddlužení?

Sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení (dále jen „návrh“) provádějí buď advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci nebo tzv. akreditované osoby. Jaký je mezi nimi rozdíl?    

  • Sepsání návrhu prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správce je zpoplatněno (pro jednotlivce 4 000 Kč, pro manžele 6 000 Kč). POZOR, související poradenství a služby spojené s oddlužením jsou rovněž zpoplatněny.
  • Akreditovanou osobou se rozumí právnická osoba, které byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Akreditované osoby sepíší a podají návrh na oddlužení bezplatně. Seznam všech akreditovaných osob najdete zde.

Jihočeská rozvojová je akreditovanou osobou Ministerstva spravedlnosti k poskytování služeb v oddlužení (pod číslem AO-002-2017). Na základě akreditace pro vás můžeme sepsat a podat návrh na oddlužení zcela zdarma. Související poradenství při oddlužení poskytujeme rovněž zdarma, a to v rámci služeb Občanské poradny.
 

 

Jak konkrétně postupovat?

NEVÍM, jak řešit svou dluhovou situaci: 

→  kontaktuje Občanskou poradnu při Jihočeské rozvojové. V Občanské poradně pomáháme klientům zorientovat se v jejich složité dluhové situaci a informujeme je o možnostech řešení. 


VÍM, že chci situaci řešit oddlužením:

→ máte potřebné dokumenty k sepsání a podání NÁVRHU? 
 

NEVÍM, NEMÁM → kontaktujte Občanskou poradnu při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Jak budou s Vámi poradci Občanské poradny spolupracovat?

  • Konzultace v občanské poradně je zcela zdarma.
  • Poradce Vás informuje o podmínkách oddlužení a zmapuje, zda podmínky splňujete.
  • Následně Vás informuje, co k oddlužení budete potřebovat (jaké dokumenty) a vysvětlí, jak tyto dokumenty obstarat.  
  • Bude s Vámi spolupracovat na přípravě podkladů k NÁVRHU a následně je zkompletuje. Pak Vás objedná k poradci do Akreditovaných služeb v oddlužení.

ANO, MÁM - POMOHLI MI S KOMPLETACÍ PŘÍLOH V OBČANSKÉ PORADNĚ PŘI JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ →  kontaktujte poradce akreditovaných služeb v oddlužení

Jak budou s Vámi poradci v Akreditovaných službách v oddlužení spolupracovat?

  • Proběhnou minimálně 2 osobní schůzky k předání dokumentů a sepsání listin (každá v rozsahu cca 1,5 hod.).
  • Návrh je zpracován nejpozději do 14 pracovních dnů.
  • Klient je v průběhu zpracovávání návrhu povinen spolupracovat s poradcem akreditovaných služeb.

ANO, MÁM - POMOHLI MI S KOMPLETACÍ PŘÍLOH V JINÉ SLUŽBĚ →  kontaktujte Občanskou poradnu při JIhočeské rozvojové, kde zkontrolují, zda jsou podklady k sepsání a podání návrhu opravdu kompletní a zda splňujete podmínky oddlužení.