Služby v oddlužení

Služby v oddlužení

Můžeme pro Vás sepsat a podat návrh na povolení oddlužení zcela zdarma. Opravňuje nás k tomu akreditace od Ministerstva spravedlnosti k poskytování služeb v oddlužení (pod číslem A0-002-2017). 

Pro sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení se můžete obrátit buď na advokáta, notáře, soudního exekutora a insolvenčního správce nebo na tzv. akreditované osoby, mezi které patříme také my. Rozdíl je v ceně služeb. Sepsání návrhu prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správce je zpoplatněno a klient hradí také související poradenství a další služby spojené s oddlužením. Akreditované osoby naopak sepíší a podají návrh na oddlužení zcela bezplatně.