Archiv projektů Občanské poradny

ROK 2016

Projekty podpořené ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje

NÁZEV PROJEKTU: Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.
PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
PROJEKT PODPOŘEN ČÁSTKOU: 360 240,- Kč

 

Projekty podpořené prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje

NÁZEV PROJEKTU: Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.
PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
PROJEKT PODPOŘEN ČÁSTKOU: ,- Kč

 

Projekty podpořené Statutárním městem České Budějovice

NÁZEV PROJEKTU: Zachování kapacity Občanské poradny – jedinečné poradny v SO ORP ČB
PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
PROJEKT PODPOŘEN ČÁSTKOU: 210 000,-Kč

NÁZEV PROJEKTU: NNO REVERS – Zaostřeno na práva zaměstnance
PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 1. 5. 2016 – 30. 9. 2016
PROJEKTU PODPOŘEN ČÁSTKOU: 50 000,- Kč

 

Projekty podpořené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

NÁZEV PROJEKTU: Moderované setkávání odborníků a poskytovatelů odborného sociálního poradenství nad palčivými tématy bydlení
PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 1. 5. 2016 – 31. 12. 2016
PROJEKT PODPOŘEN ČÁSTKOU: 55 272,- Kč

ROK 2015

Projekty podpořené ze státního rozpočtu České republiky prstřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje

NÁZEV PROJEKTU: Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.
PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 1. 1. 2015 – 31. 12. 015
PROJEKT PODPOŘEN ČÁSTKOU: 436 700,- Kč

 

Projekty podpořené prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje

NÁZEV PROJEKTU: Zkvalitnění a zefektivnění dluhového poradenství v Občanské poradně při Jihočeské rozvojové o.p.s.
PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 08/2015 – 12/2015
PROJEKT PODPOŘEN ČÁSTKOU: 190 000,- Kč

NÁZEV PROJEKTU: Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.
PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
PROJEKT PODPOŘEN ČÁSTKOU: 59 900,- Kč

 

Projekty podpořené Statutárním městem České Budějovice

NÁZEV PROJEKTU: Dluhové poradenství pro osoby v dluhové pasti
PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
PROJEKT PODPOŘEN ČÁSTKOU: 125 000,- Kč

NÁZEV PROJEKTU: Bezplatný právník v občanské poradně
PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
PROJEKTU PODPOŘEN ČÁSTKOU: 50 000,- Kč

NÁZEV PROJEKTU: Zachování kapacity Občanské poradny – jedinečné poradny v SO ORP ČB
PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
PROJEKT PODPOŘEN ČÁSTKOU: 80 000,- Kč

NÁZEV PROJEKTU: Práce s klientem v Občanské poradně
PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 17. 6. 2015 – 31. 12. 2015
PROJEKT PODPOŘEN ČÁSTKOU: 20 000,-Kč

 

Projekty podpořené Asociací občanských poraden

NÁZEV PROJEKTU: Dluhové poradenství
PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
PROJEKT PODPOŘEN ČÁSTKOU: 75 000,- Kč

NÁZEV PROJEKTU: Spotřebitelské poradenství
PROJEKTOVÉ OBDOBÍ: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
PROJEKT PODPOŘEN ČÁSTKOU: 45 000,- Kč.

 

ROK 2014

Projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí

Název projektu: Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Termín realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Projekt podpořený částkou: 275 000,- Kč

 

Projekty podpořené Statutárním městem České Budějovice

Název projektu: Nový občanský zákoník – poradenství pro osoby v obtížné životní situaci

Termín realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Projekt podpořený částkou: 80 000,- Kč

Název projektu: Bezplatné právní poradenství a aktivní pomoc klientům s porušením práv

Termín realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Projektu podpořen částkou: 60 000,- Kč

Název projektu: Řešení platební neschopnosti za pomoci dluhového experta v Občanské poradně

Termín realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Projekt podpořen částkou: 80 000,- Kč

Název projektu: Dluhové poradenství pro osoby v dluhové pasti

Termín realizace: 1. 5. 2014 – 31. 12. 2014
Projekt podpořen částkou: 50 000,- Kč

 

Projekty Asociace občanských poraden

Název projektu: Dluhové poradenství

Termín realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Projekt podpořen částkou: 45 000,- Kč

Název projektu: Spotřebitelské poradenství

Termín realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Projekt podpořen částkou: 11500,- Kč

ROK 2013

Projekty podpořené Magistrátem města České Budějovice:
 

Komplexní občanské poradenství v oblastech mimo dluhovou problematiku v občanské poradně

Cílem projektu bylo udržení poskytování sociálních služeb v Občanské poradně při JR o.p.s. a podpora jejich rozvoje a činnosti zaměřené na zvýšení kvality. To vše prostřednictvím poskytování odborného sociálního poradenství a informační kampaně.

Komplexní dluhové poradenství pro osoby v obtížné životní situaci/odborné sociální poradenství

Cílem projektu byl rozvoj poskytování dluhového poradenství a zajištění dostupnosti každé osobě, která se ocitla v dluhové spirále nebo jí taková situace hrozila.

Komplexní dluhové poradenství pro osoby v tíživé životní situaci/odborné sociální poradenství

Cílem projektu bylo poskytování dluhového poradenství a zajištění dostupnosti každé osobě, která se ocitla v dluhové spirále nebo jí taková situace hrozila.

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s./odborné sociální poradenství

Cílem projektu bylo udržení poskytování sociálních služeb v Občanské poradně při JR o.p.s.a podpora jejich rozvoje a činnosti zaměřené na zvýšení kvality. Tohoto cíle bylo dosaženo zejména prostřednictvím poskytování odborného sociálního poradenství a realizací informační kampaně.

Bezplatná právní poradna pro osoby v obtížné životní situaci spojené s porušením práv/odborné sociální poradenství
Cílem projektu bylo udržení poskytování přímého bezplatného právního poradenstvív Občanské poradně při JR o.p.s. v rozsahu 5 hodin měsíčně. Toto poradenství vedlo ke zvýšení informovanosti a kompetencí osob v obtížné životní situaci spojené s porušováním práv a tím jim napomáhalo řešit nastalou obtížnou životní situaci.

REVERS – pojďme řešit spory efektivně
Cílem projektu bylo zvýšení informovanosti široké laické i odborné veřejnosti o výhodách mimosoudního řešení sporů prostřednictvím mediace a rozšiřování informací o službě mediace.

Projekty realizované v rámci Asociace občanských poraden:
 

Spotřebitelské poradenství

Cílm projektu bylo zlepšovat informovanost občanů ČR o jejich právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy.

Poradci uskutečnili pro projekt 103 konzultací. Pomáhali klientům v otázkách reklamací, odstoupení od smlouvy apod. Pro potřeby AOP byly zpracovány 3 kazuistiky, uskutečněn 1 seminář a vydané 2 tiskové zprávy.

Podaná ruka

Cílem projetu bylo poskytování praktické pomoci a poradenství klientům, kteří jsou v pozici oběti trestného činu nebo osobě blízké oběti trestného činu v rozsahu 10hod. měsíčně.  Poradna v rámci projektu spolupracovala se 17 klienty.

Dluhové poradenství

Cílem projektu bylo zlepšovat finanční gramotnost občanů ČR prostřednictvím bezplatného osobního poradenství v oblasti finanční gramotnosti a problematiky dluhů. V průběhu projektu byl prováděn sběr statistických údajů.  V roce 2013 uskutečněno 724 konzultací. Celkem poradci do AOP zaslali 12 měsíčních statistik a měsíčních zpráv, vydali 1 tiskovou zprávu a uspořádali 5 bezplatných seminářů. V prosinci byla realizována krajská konference týkající se dluhové problematiky a finanční gramotnosti.
 


ROK 2012

Projekty podpořené Magistrátem města České Budějovice:

"NNO REVERS: Společně proti dluhům"

Cílem projektu je vydání Nestranného Nezávislého Občasníku REVERS a v návaznosti na vydání časopisu uspořádání dluhového semináře, který bude zacílen na pracovníky státní zprávy a samosprávy a neziskového sektoru v SO ORP České Budějovice.

"Komplexní dluhové poradenství"

Cílem projektu je zachování poskytování dluhového poradenství v rámci odborného sociálního poradenství; podpora rozvoje poskytovaného odborného sociálního poradenství; informování veřejnosti o problematice dluhového poradenství, dlouhodobá udržitelnost poskytovaných služeb pro každou osobu, která se ocitla v dluhové spirále nebo jí taková situace hrozí.

Bezplatná právní poradna pro osoby v obtížné situaci spojené s porušováním práv

Cílem projektu je udržení poskytování přímého