Můžu po vypovězení smlouvy o koupi z předváděcího zájezdu žádat zpět i zálohu za zboží?

Můžu po vypovězení smlouvy o koupi z předváděcího zájezdu žádat zpět i zálohu za zboží?

Klientka Petra byla také na předváděcí akci. Spolu s kupní smlouvou podepsala i smlouvu úvěrovou, ale vše si rozmyslela a v řádném termínu smlouvu vypověděla a zboží nepoškozené a nerozbalené vrátila. Hned při podpisu smlouvy však zaplatila zálohu 5000,-Kč. Nyní je bez zboží, bez zaplacené zálohy a neví, jak své peníze ze zálohy dostat zpět?

Občanská poradna radí:

V první řadě nabízíme ještě pokus o smír, tzn. zaslat prodejní společnosti dopis, ve kterém jej vyzvete k uhrazení částky. V případě, že se společnost nevyjádří, pak doporučujeme se s nimi ještě zkusit spojit ještě jednou telefonicky a dotazovat se na záležitost. V případě nezájmu a nemožnosti dohody pak již samozřejmě doporučujeme neváhat a jít soudní cestou.

U soudu v současné době můžete využít 2 cesty. Buď podáte návrh na vydání platebního rozkazu (elektronického platebního rozkazu), nebo žalobu na zaplacení. Elektronický platební rozkaz umožňuje zrychlené soudní řízení, pro klientku je tedy časově výhodnější. Po nabytí právní moci rozhodnutí nebo platebního rozkazu, může být nařízena exekuce.

Doporučujeme případnou osobní konzultaci, kde bychom o problematice a způsobech řešení mohli konkrétněji diskutovat a případně i pomoci s příslušnými právními kroky. 

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.