Jak mohu získat zpět peníze za vadnou sedací soupravu?

Jak mohu získat zpět peníze za vadnou sedací soupravu?

Klientka navštívila občanskou poradnu již v roce 2012. Nyní přichází opět a chce řešit jinou záležitost. Klientka si v prosinci 2013 koupila sedací soupravu v TREFA nábytek na pobočce v Českých Budějovicích. Potom, co si ji klientka nechala dopravit domů, všimla si, že ze sedací soupravy prostupovala vlákna. Klientka se tedy rozhodla ihned sedací soupravu reklamovat. Zašla na pobočku v Českých Budějovicích, kde sepsala s pracovníkem reklamaci, která jí byla zároveň uznána a zboží jí bylo vyměněno. Klientka si tak odvezla domů novou sedací soupravu se stejným artiklem. Z nové sedačky však po krátké době opět začala prostupovat vlákna. Klientka tak chtěla znovu uplatnit reklamaci. Tentokrát jí byla reklamace zamítnuta s odůvodněním, že klientka nadměrně sedací soupravu používá a nepřiměřeně využívá vysavač při čištění sedací soupravy. Klientka s tímto nesouhlasila, nicméně nechala to být. Vada na sedací soupravě se však při běžném užívání zhoršuje a proto nyní klientka sedací soupravu téměř nepoužívá. Klientka by tak chtěla požádat firmu TREFA nábytek o vrácení kupní ceny.

Občanská poradna radí:

Poradce vyhledal v občanském zákoníku, z. č. 40/1964 Sb., že dle ust. § 622 odst. 2 jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Poradce klientce pomohl sepsat vzor odstoupení od kupní smlouvy a žádost o vrácení kupní ceny zboží. Klientka jej doporučeně zašle.

Klientka po několika dnech opět přichází do občanské poradny s tím, že obdržela dopis od TREFY nábytek s doporučením, aby klientka opět podala novou reklamaci prostřednictvím online reklamačního formuláře na webových stránkách TREFFY nábytek. Poradce tak pomohl klientce online formulář vyplnit a zaslat jej na prodejnu. Klientka nyní bude čekat na vyrozumění prodejny.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.