Kde zjistím, na jaké sociální dívky mám nárok a kde si o ně mohu zažádat?

Kde zjistím, na jaké sociální dívky mám nárok a kde si o ně mohu zažádat?

"Chtěl bych se zeptat, kde mohu žádat o nějaké sociální dávky a na jaké mám případně nárok. Mám dost vysoký nájem a svým příjmem na tento téměř nedosáhnu."

Občanská poradna radí:

Vzhledem k tomu, že dotaz je velmi obecný, nabízíme Vám možnost nahlédnout na webové stránky, kde je možné si nárok na případné dávky orientačně vypočíst- http://portal.mpsv.cz/soc/poradce. V případě, že byste se nemohli dostat k internetu, je možné osobně navštívit Úřad práce, který od 1.1.2012 vyřizuje nejen podporu v nezaměstnanosti, ale také dávky státní sociální podpory, hmotné nouze a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením. To dříve dělal odbor hmotné nouze a státní sociální podpory na městských úřadech. Zde vás nejen informují o možných dávkách, ale přímo vám i vypočtou, na jaké dávky máte nárok a případně vám pomohou vyplnit příslušné žádosti. 

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.