Otec neplatí na svou dceru alimenty a je bez peněz. Je možné i tak žádat o zvýšení alimentů?

"Otec neplatí na svou devítiletou dceru alimenty. Je nezaměstnaný a takřka bezdomovec. Je možné i tak zažádat o zvýšení alimentů?"

Občanská poradna radí:

Otec neplatí výživné, čímž porušuje vyživovací povinnost. Povinný navíc žije takřka jako bezdomovec. V tomto případě je vymožení práva velice komplikované. Pokud otec neplatí soudem či dohodou stanovené výživné – vzniká mu dluh, který je po něm matka dítěte oprávněna požadovat, jakmile se jeho finanční situace zlepší. Může k tomu využít tyto kroky:

Pokusit řešit celou záležitost smírnou cestou – tzv. vyzvat otce dopisem, aby zaplatil dlužnou částku a určit buď datum, do kterého se má částka zaplatit nebo mu navrhnout sepsání splátkového kalendáře, v němž dlužnou částku splatí do určitého uvedeného data.

Podání Návrhu na výkon rozhodnutí na peněžité plnění nebo Návrhu na nařízení exekuce, avšak pokud otec nemá žádné finanční prostředky ani movitý/nemovitý majetek, pak se tím ničeho nedocílí. Přibudou jen náklady na exekuci či soudní řízení, které budete muset v případě nemajetnosti otce zaplatit.

Dalším krokem, který je možné učinit, je podání trestního oznámení na zanedbání povinné výživy (§ 196 Zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění). Trestní oznámení je však možné podat pokud otec neplatí výživné déle než čtyři měsíce.

Pozn.: V případě, že je částka od otce z Vašeho pohledu nevymahatelná – dělejte si evidenci jeho dluhu – v případě zlepšení jeho situace je možné výživné od něj požadovat.

Vzhledem k finanční tísni je vhodné ještě doporučit obrátit se na OSPOD – Orgán sociálně právní ochrany dětí (dříve Oddělení péče o dítě) a zde požádat o pomoc při sepsání návrhu na stanovení výživného pro předky (prarodiče dítěte). K tomuto kroku je však nutné sdělit, že soud bude prověřovat schopnost přispívat na výživu dítěte u rodičů jak otce dítěte, tak i matky. Není možné žádat výživné rovnou od prarodičů ze strany otce.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.