Problematika bydlení

Sousedi v bytě nad námi dělají dlouhodobě nadměrný hluk. Je možné někde žádat o pomoc, když opakované domluvy nepomohly?

"Sousedi mají malé děti a nově si udělali plovoucí podlahy. Hluk, způsobený skákáním a kdejakým jejich pohybem se rozléhá ve dne i v noci. Kam či na koho se mohu obrátit a požádat o pomoc, jak postupovat a nenechávat si znepříjemňovat život sousedy?"

Občanská poradna radí:

V první řadě je vhodné se pokusit nejprve se sousedem dohodnout nejprve osobně, následně písemně. Pokud výzvu soused však nijak nereflektuje, omezuje tím vlastnická práva (§ 127 , Zákona 40/1964 Sb., obč. zákoník, v platném znění): vlastník věci se musí zdržet všeho čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného...
...nesmí nad míru obtěžovat sousedy hlukem, prachem ...

Proti takovému jednání se pak můžete bránit prostřednictvím:

  1. soudu
  2. správního orgánu
  3. svépomocí

Jak jsme již zmínili, doporučujeme vždy v první řadě vše řešit dohodou. Proto doporučujeme zkusit ještě jednou kontaktovat souseda, tentokrát písemně.  V dopise je dobré popsat, do kdy byl v domě pokojný stav, kdy se tento stav porušil a jak a jak byste chtěli pokojný stav navrátit zpět. Vhodné je i přesně pospat, jakým způsobem Vás hluk obtěžuje. Tento dopis je možné dát v kopiích i ostatním sousedům, kterých se to může také týkat. Třeba nejste jediní, kdo je rušen. Do dopisu stanovte vždy dobu pro odpověď a nápravu - cca 14 dní, napište tam také, že pokud nebude věc řešena, budete nuceni využít další právní kroky k vymožení práva. Všechny doklady i kopie listin si uschovejte. V případě žaloby pak budete mít důkaz, že jste se svých práv chtěli domoci dohodou.

Pokud soused nebude reagovat, obraťte se na příslušný orgán státní správy (např. obecní úřad, místně příslušný, kde došlo k zásahu do pokojného stavu). Ten může předběžný zásah do pokojného stavu zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav (§ 4-5, Zákona 40/1964 Sb., obč. zákoník, v platném znění). Samozřejmostí je, že uplatněním ochrany touto cestou - není dotčeno právo domáhat se ochrany soudní cestou. 

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.