Zaměstnavatel, se kterým jsem již podepsal ukončení pracovního vztahu, mi stále nevyplatil dlužnou mzdu. Mohu dát okamžitou výpověď s nárokem na odstupné?

Zaměstnavatel, se kterým jsem již podepsal ukončení pracovního vztahu, mi stále nevyplatil dlužnou mzdu. Mohu dát okamžitou výpověď s nárokem na odstupné?

"Dne 12. 4. 2010 jsem se zaměstnavatelem podepsal ukončení pracovního vztahu dohodou k 30. 4. 2010 bez nároku na odstupné. Zaměstnavatel mi ale stále nevyplatil únorovou mzdu. Mohu k 16. 4. dát okamžitou výpověď s nárokováním tříměsíčního odstupného?"

Občanská poradna radí:

Vzhledem k tomu, že byla se zaměstnavatelem uzavřena dohoda o ukončení pracovního vztahu (je tedy na smlouvě zaměstnancův i zaměstnavatelův podpis), pak je smlouva platná a nelze jí změnit na výpověď s nárokem na tříměsíční odstupné.

Je však zřejmé, že zaměstnavatel porušil právo na výplatu mzdy, které přísluší dle zákoníku práce za vykonanou činnost, nebyla ještě vyplacena únorová mzda, přičemž její splatnost je do konce března, ale zaměstnavatel má ještě nárok do 15.4 jí uhradit. Až pokud tak do 15.4 neučiní, je možné učinit další kroky vedoucí k jejímu získání.

Nyní tedy navrhujeme se nejdříve pokusit se zaměstnavatelem dohodnout. Napsat mu dopis, ve kterém mu sdělíte, že Vám dluží na mzdě za měsíc únor x,- Kč. Zde mu navíc zmíníte, že s ohledem na to, že jste práci odvedli a na výplatu máte tudíž nárok, žádáte ho o vyplacení dlužné mzdy do ... (vypište termín), na účet č... nebo na adresu ...V dopise také uveďte, že pokud nebude zaměstnavatel jednat, využijete další právní kroky k vymožení svého práva (např. je možné podat k soudu žalobu na proplacení dlužné mzdy. Žaloba se podává k okresnímu soudu v místě sídla firmy. Pokud se k tomuto kroku rozhodnete, doporučujeme požádat o pomoc právníka. Vaším právem je taky ohlásit na Oblastní inspektorát práce skutečnost, že Vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu. Inspektorát je povinen tuto věc prošetřit. V jeho pravomoci ale není vymoci zaplacení mzdy a vystavení potřebných dokumentů.)

Pokud je zaměstnanců tohoto zaměstnavatele více - minimálně 2 - a zaměstnavatel jim také dluží mzdu již 3 měsíce, je možné podat na soud Insolvenční návrh (dle Insolvenčního zákona). V případě, že již bylo zahájeného insolvenčního řízení, je možné obrátit se na Íšřad práce a uplatnit zde své mzdové nároky. S tímto krokem však doporučujeme se obrátit na naší Občanskou poradnu při JR o.p.s. České Budějovice, kde Vám tento možnost více vysvětlíme a případně Vám s tímto řešení i pomůžeme. 

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.