Jak mám získat zpět své dokumenty potřebné k oddlužení od právníka, kterému můj případ oddlužení zamítli?

Jak mám získat zpět své dokumenty potřebné k oddlužení od právníka, kterému můj případ oddlužení zamítli?

"V loňském roce v říjnu jsem dala právníkovi panu Z. do ruky originální smlouvy, aby mě oddlužil. Ani mě neoddlužil (zamítli to), ani nemám doteď svoje originální smlouvy. Jak získat své dokumenty zpět?"

Občanská poradna radí:

Doporučujeme nejprve se ještě jednou naposledy v písemné podobě pokusit s dotyčným jmenovaným právníkem spojit. V dopise právního zástupce vyzvat k navrácení dokumentů, které mu z jistých důvodů byly svěřeny. Do dopisu právníka seznámit s faktem, že pokud dokumenty nevrátí, budete nuceni učinit další právní kroky.

Pokud by byl právník zaměstnancem nějaké advokátní kanceláře, mohla by být dalším krokem stížnost vedoucímu advokátní kanceláře, spojená s žádostí navrácení dokumentů. Pokud by ani tato nebyla účinná, pak doporučujeme zjistit si na webových stránkách www.cak.cz (Česká advokátní komora), zda je právník členem České advokátní komory a pokud ano, tak podat na právníka stížnost adresovanou výše zmíněné komoře.

Samozřejmě je možné uvažovat i o žalobě, např. na vydání věci (smluv), ale zde je nutné se připravit na fakt, že budete muset při podání této žaloby uhradit soudní poplatek.

Samozřejmostí je nabídka možnosti řešit posléze „dluhovou situaci“ při osobní konzultaci v Občanské poradně při JR o.p.s.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.