V bytě mi byla provedena exekuce. Jak se můžu bránit?

V bytě mi byla provedena exekuce. Jak se můžu bránit?

"Mám exekuci a v bytě byla provedena exekuce. Exekutor mi vše polepil a některé hodnotnější věci rovnou odvezl. Odvezl však televizor a pračku, která je mého přítele. Ten se na mě nyní zlobí a chce, abych mu jeho věci vrátila. Je možné, aby exekutor tyto věci vrátil?"

Občanská poradna radí:

Zde je potřeba zdůraznit, že nyní musí konat vlastník věci – ne dlužník (povinný). Tazatelka by měla informovat přítele, aby podal do 30 dnů návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Zde by měl přesně označit věci, které byly zařazeny do exekuce a doložit vlastnictví. Exekutor má možnost do 15 dnů vyhovět nebo námitku odmítnout. V druhém případě se bude muset vlastník věci obrátit do 30 dnů poté, co exekutor námitku odmítl, na okresní soud (soud, který exekuci nařídil) a zde podat žalobu na vyloučení (tzv. vylučovací žalobu, § 68 EŘ).

Pro upřesnění doporučujeme případné osobní setkání v Občanské poradně při JR o.p.s.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.