Řekněte si o peníze, které zbudou po prodeji majetku v oddlužení. Máte na ně právo!

Řekněte si o peníze, které zbudou po prodeji majetku v oddlužení. Máte na ně právo!

"Jsem zhruba rok v insolvenci, která je řešena splátkovým kalendářem. Nedávno došlo k prodeji nemovitosti insolvenčním správcem a protože dluh vůči zajištěnému věřiteli nebyl až tak vysoký, tak i po započtení odměny IS zůstane přebytek ve výši několik tisíc korun. Podle informací insolvenčního správce by mi měla být tato částka vyplacena. Je zákonem dána nějaká lhůta, dokdy bych peníze měl dostat? Řeší toto nějakým způsobem insolvenční zákon případně zákon o insolvenčních správcích? Musím o výplatu hyperochy žádat, anebo to správce udělá automaticky?"

Občanská poradna radí:

Je schváleno oddlužení, přičemž dlužník má zajištěné i nezajištěné věřitele. Zajištění věřitele budou uspokojováni z předmětu zajištění, tj. z prodeje nemovitosti, a nezajištění věřitelé si odhlasovali plnění splátkovým kalendářem, tzn., že nezajištěné pohledávky budou uspokojovány srážkami z dlužníkova příjmu. V rámci oddlužení byla prodána nemovitost a z výtěžku byly uhrazeny pohledávky zajištěných věřitelů. Po úhradě zajištěných pohledávek však část peněz zbyla. Má na ně dlužník právo nebo jsou rozděleny mezi nezajištěné věřitele?

Nenechte se zmást, pokud nedáte souhlas s tím, aby přebytek z výtěžku zpeněžení majetku, neboli "hyerocha" byla použita na úhradu ostatních dluhů, máte právo na její vyplacení. Doporučujeme však komunikovat s Vaším insolvenčním správcem a o přeplatek se přihlásit.

Na vyplacení hyperochy, tj. přebytku z výtěžku zpeněžení majetku, máte právo. Musel byste dát souhlas s tím, aby byly tyto finanční prostředky použity v oddlužení. Nejedná se o mimořádný příjem, který by měl být použit k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře (ve smyslu § 412 odst. 1 písm. b) IZ). Tzn., že na hyperochu  nemá nárok již vyplacený zajištěný věřitel ani ostatní nezajištění věřitelé. Nezajištění věřitelé se budou nadále uspokojovat plněním splátkového kalendáře.
Insolvenční správce je povinen Vám přeplatek vrátit, avšak není stanovena lhůta, dokdy by  to měl udělat. Doporučujeme poslat správci písemnou žádost o vyplacení přebytku výtěžku zpeněžení ve výši ...,-Kč na účet č..... vedený u ..../jaké banky/....

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.