Mohou jít do vězení, když jsem se zadlužil?

Mohou jít do vězení, když jsem se zadlužil?

"První můj dluh následoval druhý a pak další... Dluhy mi přerostly přes hlavu a vím, že splácet je už nezvládám. Můžu jít kvůli tomu do vězení?"

Občanská poradna radí:

Nikdo nemůže jít do vězení za to, že se zadlužil a nyní nemá prostředky na pravidelné splácení. Nesplácení spotřebitelských dluhů není trestným činem. Trestnými činy souvisejícími se zadlužením jsou nejčastěji:

  • zanedbání povinné výživy, tedy neplacení výživného (více §196 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník),
  • poškození věřitele – kdo překazí možnost vrátit svému věřiteli dlužné peníze tím, že zničí, zatají, poškodí... třeba i jen část svého majetku, nebo pokud pronajme věc, která je předmětem smlouvy, nebo předstírá splnění závazku atd., může být odsouzen až na 2 roky. V případě, že takovým jednáním způsobil škodu velkého rozsahu nebo získal velký prospěch, může být potrestán až 8 lety odnětí svobody (více §222 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník),
  • zvýhodnění věřitele – když dlužník místo všem svým věřitelům platí pouze některým a tím zbylé poškozuje (§223 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník).

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.