Mám nárok na zdravotní ošetření, když dlužím na zdravotním pojištění?

Mám nárok na zdravotní ošetření, když dlužím na zdravotním pojištění?

Pan Petr přišel do poradny s prosbou o pomoc. Krátce po rozvodu byl z důvodu nadbytečnosti propuštěn z práce a se svým příjmem vyjde jen tak tak. O své zdraví příliš nepečoval, mj. i z důvodu nízkých příjmů. Projevilo se to zejména na jeho chrupu, o který díky neléčené paradontóze přišel a akutně by potřeboval zubní náhradu. Avšak kvůli několikaletému dluhu na zdravotním pojištění se obává, že mu zubní ošetření nebude poskytnuto.

Občanská poradna radí:

Poradkyně OP pro zjištění informací kontaktovala zdravotní pojišťovnu.  Zjistila, že pan Petr má nárok na příspěvek na základní snímatelnou náhradu, kterou si může vyžádat u svého zubního lékaře. Celková cena náhrady je však individuální a proto mu ji musí říct jeho zubní lékař.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.