Kvůli dluhům mám exekuci na mzdě, nyní jsem navíc bez práce. Co teď?

Kvůli dluhům mám exekuci na mzdě, nyní jsem navíc bez práce. Co teď?

"Mám dluhy. Měla jsem exekuce na mzdě, ale nyní jsem 7 měsíců bez práce. Manžel se na mne rozzlobil, že má na svém příjmu exekuci, i když si žádné finance nikdy nepůjčil. Může exekutor nařídit exekuci na příjem mého manžela, když mám dluhy jen já?"

Občanská poradna radí:

Do koce roku 2012 by to určitě nebyl správný postup. Exekutor mzdu a účet manžela povinného nepostihoval. Od roku 2013 došlo ale k zásadní změně.

Dluhy, které vznikly za trvání manželství, spadají do společného jmění manželů. Právě z tohoto důvodu nesou oba manželé břímě zadlužení společně a nerozdílně. V případech, kdy byl návrh na nařízení exekuce podán v roce 2013, může být nařízena exekuce na mzdu a účet manžela. Pokud k tomuto dojde, rodina zůstává bez prostředků!

Pokud byl návrh na nařízení exekuce podán ještě v roce 2012, exekuce by měla být posuzována dle právní úpravy platné v roce 2012. Pokud není, můžete podat návrh na zastavení exekuce.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.