Projekt „Dluhové poradenství“

Projekt „Dluhové poradenství“

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. je v roce 2017 opět zapojena do projektu „Dluhové poradenství“, v rámci kterého poskytuje osobám v obtížné životní situaci informace, rady a aktivní pomoc.

V roce 2017 poskytli poradci v oblasti dluhové problematiky v období leden – říjen konzultace 250 klientům a zodpověděli celkem 307 dotazů.

V případě, že máte zájem  o dluhové poradenství, kontaktujte poradnu na telefonním čísle: +420 606 720 095 nebo na e-mailu: poradna@jihoceskarozvojova.cz.