Občanská poradna změnila v registru poskytovatelů cílovou skupinu

Občanská poradna změnila v registru poskytovatelů cílovou skupinu

Od10. 10. 2014 má Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. registrované tyto cílové skupiny, na které se při poskytování svých služeb zaměřuje:

 Oběti trestné činnosti, osoby se zdravotním postižením,  osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodina s dítětem/dětmi.