Mediace na přelomu roku

Mediace na přelomu roku

Na konci roku 2015 a od počátku roku 2016 se s mediacemi tzv. roztrhl pytel. Od začátku listopadu do poloviny ledna proběhlo přes 30 hodin mediací. Byly uzavřeny 3 mediační dohody, nejčastěji v oblasti péče o nezletilé děti.

Počet setkání s mediátorem je v průměru 3 až 5, kdy první setkání je v rozsahu 3 hodin, následující jsou vždy po 2 hodinách.

Cena mediace je 400,- Kč pro každou stranu za 1 hodinu mediace.