Mediační centrum DOHODA

Mediační centrum DOHODA

Mediace patří k technikám mimosoudního řešení sporů, jejím výstupem je oboustranně přijatelná dohoda, která je výsledkem společné práce účastníků mediace - stran sporu.

Mediace je určena všem, kteří jsou v konfliktu či sporu a chtěli by danou situaci řešit efektivně, a předejít tak zdlouhavému soudnímu řízení (např. spory se zaměstnavatelem, spotřebitelské vztahy typu reklamace apod.). Zejména je určena těm, kteří potřebují uzavřít dohodu s někým, kdo je jim blízký (např. majetkové záležitosti v rodině, změnové stavy v rodině, sousedské spory apod.). 

Mediátoři MC DOHODA:

  • Mgr. Miloslava Hanousková, zapsaný mediátor u Ministerstva spravednosti ČR

Kontaktní formulář