Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021

 

 

Projekt je zaměřen na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto s předpokladem jeho platnosti na roky 2019-2021. Cílem je zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb na území a vytvoření základního dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Partnerem projektu je město Vysoké Mýto.

Aktivity projektu:

  • Zajištění a koordinace procesu plánování
  • Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS – sociodemografická analýza regionu, SWOT analýzy, dotazníková šetření
  • Vytvoření SPRSS – vyhodnocení současného plánu, zpracování Akčního plánu na rok 2018 a vytvoření nového Komunitního plánu na období 2019-21
  • Informování a zapojení účastníků procesu plánování – oslovení veřejnosti, veřejná projednání

Výstupy projektu:

Online katalog sociálních a doprovodnýych služeb najdete na: www.socialnisluzbyvm.cz.

 

Doba realizace: 1. 10. 2017 - 31. 7. 2019

Reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Kontaktní osoby: 

Ing. Miroslava Marchalová
E-mail: marchalova@jihoceskarozvojova.cz
Tel: 724 949 606

Mgr. Kateřina Kubičková
E-mail: kubickova@jihoceskarozvojova.cz
Tel: 725 342 654