Tiskové zprávy za rok 2013

Proběhla konference Dluhová problematika v občanském poradenství

17. 12. 2013

Dne 11.12.2013 se pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské uskutečnila konference na téma Dluhová problematika v občanském poradenství. 

Na konferenci jsme slyšeli příspěvek ředitele AOP ČR Stanislava Skalického, který představil projekt Dluhové poradenství. Dále přijali pozvání JUDr. Pavel Vyžral - exekutor, JUDr. Miroslav Veselý - insolvenční soudce, zástupci Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, odbor hospodářské kriminality por. Miroslav Franěk a por. Dana Kožíšková a p. Jungwirtová z ČSOB, která hovořila o zdravém zadlužování. 

Děkujeme  přednášejícím i  všem více než 50 posluchačům za cenné informace, podnětné dotazy a živou diskuzi.


Vyšlo nové číslo časopisu REVERS!

6. 11. 2013

Jihočeská rozvojová o.p.s. vydává další číslo občasníku REVERS, tentokrát s titulem „Pojďme řešit spory efektivně“. Nové číslo časopisu je zaměřeno na mimosoudní řešení sporů se zaměřením na MEDIACI. Dočtete se o mediaci jako takové a jejím vývoji v ČR. Časopis napoví, ve kterých případech je vhodné ji využít. Nechybí zde cenné zkušenosti mediátorů i klientů, kteří ji využili. Mediace pomáhá nejčastěji v rodinných, sousedských, spotřebitelských a pracovních sporech. 

REVERS můžete stáhnout zde, v tištěné podobě si jej můžete vyžádat na emailu hanouskova@jr-spolecnost.cz.

13 minulých čísel časopisu REVERS najdete na webu www.jihoceskarozvojova.cz, sekce Ke stažení.


Proběhl seminář "Oddlužením krok za krokem"

24. 10. 2013

Dne 8.10.2013 se uskutečnil se seminář: Jak se neutopit v dluzích - oddlužení, "Oddlužením krok za krokem".

Probrali jsme témata: Úvod do problematiky oddlužení, Co ZJISTIT/OBSTARAT a VYPRACOVAT před podáním návrhu a jak se návrh vyplňuje "krok za krokem".

Děkujeme všem účastníkům za účast.

V letošním roce se ještě můžete těšit na konferenci  Dluhové poradenství v občanském poradenství, která se bude konat v Galerii R51 Riegrova 51, České Budějovice dne 11.12.2013. Konference bude pořádána pod záštitou Mgr. Ivany Stráské. Všichni jste srdečně zváni.

Proběhlo další kolo seminářů v rámci projektu Moje příležitost v Jihočeském kraji

Publikováno: 24. 10. 2013

Na přelomu září a října jsme navštívili Písek, Tábor, Český Krumlov a České Budějovice. Semináře zaměřené na finanční gramotnost a dluhovou problematiku absolvovalo více než 70 nezaměstnaných osob evidovaných na Úřadu práce. Jedná se o 6 hodinové bloky, ve kterých se posluchači aktivně zapojují a využívají možnosti ptát se lektora na konkrétní situace týkající se financí, osobního rozpočtu, dluhů, exekucí aj. 

Děkujeme posluchačům za aktivní účast a pozitivní hodnocení.


Jak se neutopit v dluzích - oddlužení, "Oddlužením krok za krokem"

8. 10. 2013

Zveme Vás na seminář Jak se neutopit v dluzích- Oddlužení, "Oddlužením krok za krokem". Seminář se uskuteční 8.10.2013 od 9:00 a dozvíte se informace o oddlužení, co zjistit/ obstarat či vypracovat k návrhu na povolení oddlužení a jak vyplňovat návrh "krok za krokem". Těšíme se na Vás.


Zveme Vás na workshop – netradiční pokec a názvem: „Nestačíte se divit…!?“  Rozebereme tak trochu jinak půjčky, bydlení atd… Nechte se překvapit a hlavně přijďte včas!

26. 9. 2013

Od úterý 1. do pátku 4. října se v Českých Budějovicích koná „divě divadelní divácky udivující seriózně sezónní senzačně seznamovací festovně profes(t)ionální festival“, prostě DivSeFest 2013.

Festivalový program se koná na 4 různých místech věnuje 4 stěžejním tématům. Na návštěvníky čekají workshopy, divadelní představení, koncerty a další aktivity. Nejen senioři jsou zváni do Literární kavárny, téma krize a drogy se bude diskutovat v Horké Vaně, zdravotně znevýhodnění, děti a mládež si to své najdou na Radničním nádvoří nebo v Café klubu Slavie.

Workshop „Nestačíte se divit…!?, který pořádá Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. se koná ve středu 2. října od 16:00 hodin v Horké Vaně.


Jihočeská rozvojová o.p.s. otevřela dveře Mediačního centra DOHODA

8. 8. 2013

Hlavním cílem mediačního centra je poskytování specifické formy pomoci v rodinných a občanskoprávních sporech, formou mediace, nabízení mediace podpořené z dotací za sníženou úhradu či bezplatně a rozšiřování povědomí o mimosoudním řešení sporů s akcentem na mediaci nabízet mediace za sníženou úhradu či bezplatně podpořenou z dotačních titulů.

Více informací: www.mc-dohoda.cz

Mediační centrum zve: Pojďte do dohody!


Proběhly další semináře Jak na peníze

24. 5. 2013

Pro velký úspěch jsme realizovali seminář Jak na peníze v dalších okresních městech Jihočeského kraje.

Ve Strakonicích přednáška proběhla dne 30.4.2013 a zúčastnilo se jí 18 posluchačů.

Prachatice jsme navštívili dne 7.5.2013 a přivítalo nás 13 posluchačů.

Do Jindřichova Hradce jsme zavítali dne 10.5.2013. Zde byl zájem veliký a semináře se zúčastnilo 40 osob.

Všechny 3 semináře se uskutečnily v rámci projektu Asociace občanských poraden Dluhové poradenství a za finanční podpory ČSOB a Era Poštovní spořitelny.

 Všem velmi děkujeme za účast.


… již druhý Akreditovaný seminář…

7. 5. 2013

Zveme Vás jménem Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s., na již druhý Akreditovaný seminář: „Jak se neutopit v dluzích“

Program a pojetí semináře je inovováno dle podnětů ze stran účastníků z předchozího semináře. Přihláška zde.

Termín: 5. 6. 2013 od 09:00 do 15:00 hodin


Čtvrtletní statistika Občanské poradny

11. 4. 2013

Do občanské poradny v prvním čtvrtletí přišlo 192 klientů řešit obtížnou životní situaci, z toho 108 žen a 84 mužů.
Poradci s nimi vedli 296 konzultací, z toho 256 osobních, 38 telefonických a 2 prostřednictvím dopisu. 
V rámci nich poradci zodpověděli přes 500 dotazů. 


Závěrečná zpráva o realizaci projektu AKTIVNĚ ZA PRACÍ II za celé období realizace projektu, tj. od 1. 10. 2010 do 30. 11. 2012.

5. 4. 2013

Do realizace projektu bylo zapojeno 76 účastníků, pracovníci s účastníky za dobu realizace projektu vytvořili 50 životopisů a 28 motivačních nebo průvodních dopisů. Pracovní diagnostika byla poskytnuta 40 účastníkům projektu, nabízeného PC kurzu se zúčastnilo celkem 24 účastníků (z toho 20 účastníků se účastnilo kurzu trvajícího 2 dny/á 8 hodin a 4 účastníci se účastnili kurzu trvajícího 1 den/á 8 hodin).

V rámci realizace projektu byla vytvořena 4 nová pracovní místa pro účastníky projektu místo 2 plánovaných a díky aktivitám projektu bylo zaměstnáno 24 účastníků projektu (z toho 17 bez podpory mzdových příspěvků), což je 31, resp. 22 % zaměstnaných účastníků projektu.

25 účastníků využilo občanského poradenství a 25 účastníků prošlo nácvikem přijímacího pohovoru. 15 účastníkům projektu bylo proplaceno jízdné, 8 účastníků projektu (resp. jejich zaměstnavatelů) využilo mzdový příspěvek.

V rámci realizace projektu vznikl Komplexní inovovaný program, který slouží jako metodická příručka pro poradce při práci s klientem v rámci poradenství orientovaného na trh práce, ale i je vhodnou pomůckou pro každého kdo si hledá práci.


Proběhl seminář "Jak se neutopit v dluzích"

2. 4. 2013

Dne 26.3.2013 proběhl akreditovaný seminář "Jak se neutopit v dluzích"- komplexní uvedení do problematiky.

Témata semináře:

Jaký dopad bude mít novelizace EXEKUČNÍHO ŘÁDU a OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU nejen na dlužníka?
Řešení NEJPALČIVĚJŠÍCH otázek klientů v poradně (v kazuistikách).
Zvyšování kompetencí poradce při VEDENÍ ROZHOVORU S KLIENTEM v dluhové pasti (praktické procvičování, aktivní naslouchání).

Děkujeme všem účastníkům za účast:-)


"Jak se neutopit v dluzích - komplexní uvedení do problematiky"

22. 3. 2013

Zveme Vás na nově pořádaný seminář dne 26.3.2013 "Jak se neutopit v dluzích- komplexní uvedení do problematiky"

Tento seminář je akreditovaný v rozsahu 6,5 hodin, cena semináře 2500,-Kč

Číslo akreditace: vzdělávacího zařízení- 2008/310-I, vzdělávacího programu 2011/ 1065- SP.

Cena: 2500,-Kč

Připravili jsme pro Vás:

Jaký dopad bude mít novelizace EXEKUČNÍHO ŘÁDU a OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU nejen na dlužníka?
Řešení NEJPALČIVĚJŠÍ otázky klientů v poradně (v kazuistikách).
Zvyšování kompetencí poradce při VEDENÍ ROZHOVORU S KLIENTEM v dluhové pasti (praktické procvičování).
SHRNUTÍ a OPAKOVÁNÍ probraných témat (interaktivní forma).

Kapacita 20 míst, seminář s interaktivní formou

Občerstvení na místě bude zajištěno.

Aktuální informace k programu semináře naleznete na našich stránkách nejpozději týden před konáním semináře v sekci aktuality: www.obcanskeporadenstvi.cz

Zároveň bychom Vás chtěli požádat, abyste tuto informaci předali dalším osobám či organizacím, které by o školení měly nebo mohly mít zájem.

Těšíme se na Vás.


Další seminář na téma Jak na peníze, tentokrát v Českém Krumlově

13. 2. 2013

Dne 12.2.2013 proběhl 6 hodinový seminář Jak na peníze v Českém Krumlově a navštívilo ho 21 účastníků.

Seminář se uskutečnily v rámci projektu Asociace občanských poraden Dluhové poradenství a za finanční podpory ČSOB a Era Poštovní spořitelny.

Všem děkujeme za aktivní účast.


S tématem "Jak na peníze" v Táboře a Písku

6. 2. 2013

Ve dnech 29.1.2013 a 5.2.2013 se uskutečnily semináře na téma "Jak na peníze" v Táboře a Písku.

Každý seminář trval 6 vyučovacích hodin a jejich cílem bylo seznámit účastníky s tématem finanční gramotnosti. Konkrétně, aby znali rizika a důsledky předlužení, způsoby jeho řešení, měli základní znalost v oblasti exekucí. Dále aby uměli nakládat s rodinným a osobním rozpočtem, byli informováni o způsobech ochrany spotřebitele, o základních úvěrových produktech na finančním trhu aj.

Seminář proběhl v rámci projektu Asociace občanských poraden Dluhové poradenství a za finanční podpory ČSOB a Era Poštovní spořitelny.


Rozšíření konzultačních hodin

22. 1. 2013

Od února 2013 se mění konzultační hodiny. Přidali jsme konzultační hodiny v úterý, kdy můžete chodit bez objednání volně během celého dne, tedy od 8:00 - 12:00 a od 13:00 do 16:00.

Konzultační hodiny:

PONDĚLÍ: 8.00 – 12.00 - osobní poradenství: objednaní klienti
               13.00 – 17.00 - osobní poradenství: zájemci o službu, neobjednaní klienti

ÚTERÝ: 8.00 – 12.00 - osobní poradenství: zájemci o službu, neobjednaní klienti
            13.00 – 17.00 - osobní poradenství: zájemci o službu, neobjednaní klienti

STŘEDA: 8.30 – 12.30 - osobní poradenství: zájemci o službu, neobjednaní klienti, telefonické konzultace
               13.00 – 17.00 - osobní poradenství: objednaní klienti, telefonické konzultace

ČTVRTEK: 8.00 – 12.00 - osobní poradenství: zájemci o službu, neobjednaní klienti
                13.00 – 17.00 - osobní poradenství: objednaní klienti

PÁTEK: 14.00 – 18.00 - právní poradenství (1x měsíčně) – objednaní klienti