Proběhne druhý kulatý stůl v rámci projektu Multioborové spolupráce

Proběhne druhý kulatý stůl v rámci projektu Multioborové spolupráce

V úterý 16. ledna proběhne již druhý kulatý stůl, a to na téma “Převzetí dítěte do péče na přechodnou dobu".

Kulatý stůl bude určen pověřeným osobám a pracovníkům OSPOD.

Setkání se uskuteční v Galerii R51 (Riegrova 51, České Budějovice).

 

Kulaté stoly probíhají v rámci projektu Jihočeské rozvojové "Multioborová spolupráce v sociálně právní ochraně dětí". 

Více informací o projektu najdete zde