Vzdělávání rodičů - osvojitelů

Vzdělávání rodičů - osvojitelů

Vzdělávání je nedílnou součástí projektu. Každý rodič má právo vybrat si z celé škály vzdělávání, které pořádá Jihočeská rozvojová o.p.s. nebo jiní vzdělavatelé. Vzdělávání musí souviset s rodinou problematikou (výchova a péče o dítě/děti, výchova a péče o děti se speciálními potřebami, jak na agresivitu a impulzivitu, děti a emoce, děti a láska, první pomoc s akcentem na věková specifika, dítě a trauma, psychologická a psychiatrická péče o děti atp.).

Školení Jihočeské rozvojové probíhá v prostorách galerie R 51, v přízemí, Riegrova 51, České Budějovice a je možné se na ně přihlásit nejlépe prostřednictvím svého klíčového pracovníka. Přehled vzdělávání je zveřejněn na webových stránkách Jihočeské rozvojové o.p.s., sekce středisko Služby pro pěstouny.

Rozsah školení: 24 hodin/rok

Typy školení: jednodenní, vícedenní

 

Nabídka vzdělávání pro osvojitele (vyberte si ze školení, které Jihočeská rozvojová organizuje pro pěstouny v rámci střediska Služby pro pěstouny) ZDE

 

Během školení je možné zajistit hlídání dětí.