Práce s rodinou (v rodině)

Práce s rodinou (v rodině)

V rámci projektu naproti rodině bude rodičům přidělen pracovník (klíčový pracovník), se kterým bude rodina v průběhu spolupráce v kontaktu. Doporučený kontakt s rodinou je minimálně 1x za 3 až 4 měsíce (s rodinou se na harmonogramu klíčový pracovník dohodne). V případě potřeby může být kontakt s klíčovým pracovníkem častější.

Co bude obsahem setkání: klíčového pracovníka budou zajímat radosti, ale i starosti, které rodina má. Bude rádcem a pomocníkem v případě těžkostí. V případě zájmu či potřeby bude rodině nabízet služby odborníků. Seznamuje se vzděláváním, pomáhá čerpat služby, které jsou pro osvojitele nabízeny zdarma.  

Místo setkávání: v prostorách jihočeské rozvojové o.p.s. (riegrova 51, 370 01 české budějovice), či jiné místo, na kterém se s klíčovým pracovníkem rodina domluví, popřípadě i domov, kde rodina bydlí.

Rozsah schůzky: 1,5 až 2 hodiny (v případě potřeby může být schůzka i delší)