Rodinná konference

Naše rodina, naše problémy, naše řešení: rodinná konference

Každá rodina občas prochází složitým obdobím, pro jejíž řešení můžete svolat rodinnou konferenci (RK).

Nachází se Vaše rodina či rodina ve Vašem blízkém okolí v některé z následujících situací?

 • V rodině je potřeba vyřešit situaci nezletilého dítěte, tak aby mohlo v rodině vyrůstat (mohlo být z rodiny odejmuto, neb odejmutí dítěte hrozí);
 • Prarodiče se rozhodují, zda vezmou do své péče děti svých dětí, které se o ně nedokážou či nemohou postarat (budoucí pěstouni, poručníci atd.) a potřebují stabilizovat svoji rodinnou situaci.
 • Uvítáte rady a pomoc v situaci, kdy bylo rozhodnuto, že podmínečně bude Vaše dítě propuštěno do Vaší péče?
 • Zastihla Vás nečekaná situace, kdy se musíte kompletně postarat o své děti a máte obavy, zda to zvládnete?

Můžete využít k jejímu řešení rodinnou konferenci.

Co je to rodinná konference (neboli rodinné setkání)?

Jde o setkání rodiny a blízkých přátel rodině, kterým záleží na osudu rodiny a nezletilého dítěte. Pracovníky NAPROTI RODINĚ každého člena rodiny i přátele navštíví, vysvětlí, co je to rodinná konference, za jakým účelem je svolávána. Na tomto rodinném setkání, na kterém nejsou žádní odborníci, si rodina zcela sama, vyřeší situaci nezletilého dítěte (vytváří plán rodiny), který je následně přijat pracovníkem orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Kdo může dát podnět k jejímu konání:

 1. Osoba blízká rodině (následně je rodině doporučeno obrátit se na pracovníka OSPOD, popřípadě pracovník NAPROTI RODINĚ kontaktuje OSPOD sám se žádostí svolání rodinné konference).
 2. Pracovník OSPOD.

S kým se v rámci svolávání Vaší RK setkáte a co od této osoby můžete očekávat:

Zadavatel RK je pracovník Odboru sociálně právní ochrany dětí

 • Vybírá vhodnou rodinu
 • Popřípadě, kdy impulz dala rodina, přichází do rodiny, aby situaci zmapoval, popřípadě mohl dát podnět rodinnou konferenci svolat.

Administrátor je vyškolený pracovník pro roli administrátora (pracovník služeb NAPROTI RODINĚ)

 • Výhradně spolupracuje se zadavatelem
 • Vybírá pro rodinu vhodného koordinátora, kterého informuje (že jde zde rodina, která má zájem o RK; předává mu kontaktní údaje a informuje ho o úkolech, které jsou pro rodinnou konferenci zadavatelem stanoveny)

Koordinátor je vyškolený pracovník pro roli koordinátora (pracovník služeb NAPROTI  RODINĚ)

 • O případu rodiny neví žádné informace, zná jen kontaktní údaje na jednu osobu z rodiny a zadání (úkol) pro rodinu
 • Schází se s každým členem rodinné konference, důkladně ho/jí informuje o smyslu a účelu RK a odpovídá na důležité otázky
 • Je nezávislý a nestranný průvodce RK
 • RK svolává, organizuje, je oporou rodině v jejím průběhu, je zodpovědný za přizvání odborníků, kontroluje plán rodiny spolu se zadavatelem
 • Zajišťuje bezpečí

Odborník je přizvaný specialista pro potřeby rodiny (např. psycholog, odborník na závislosti, psychiatr, atd.)

 • Situaci rodiny nezná
 • Je zodpovědný předat informace o službách, které by rodiny mohla pro vytváření plánu rodiny potřebovat
 • Odpovídá rodině na otázky

Průběh RK:

1) Přípravná fáze

 • Impulz pro svolání rodinné konference (OSPOD či rodina)                        
 • Spolupráce ZADAVATELE a ADMINISTRÁTORA (žádost o rodinnou konference, formulace zadání pro rodinu
 • Výběr vhodného koordinátora a předání kontaktu na osobu v rodině a zadání (úkolu) pro rodinu
 • KOORDINÁTOR pracuje v terénu, hovoří s každým členem rodiny (blízkými lidmi rodině, které rodina označila jako osoby důležité pro řešení situace rodiny, nezletilého dítěte), vytváří a rozesílá všem účastníkům pozvánku, pomáhá s výběrem místa konání rodinné konference, rodina v případě potřeby ho může kontaktovat s dotazy, či obavami.
 • Délka přípravné fáze: 3 až 8 týdnů.

2) Vlastní rodinná konference (má 3 části a může trvat od 3 hodin až po celý den) 

 1. Informativní část
  • seznámení se s průběhem RK - koordinátor 
  • seznámení se s cílem rodinné konference - pracovník OSPOD
  • představení členů rodinné konference (jméno a příjmení a vztah k nezletilému dítěti – například babička)
  • prostor pro slovo odborníka
  • prostor pro dotazy před soukromým časem rodiny
 2. Soukromý čas rodiny (nejdelší a nedůležitější část rodinné konference): Rodina hledá možnosti řešení situace nezletilého dítěte a tvoří rodinný plán.
 3. Kontrola rodinného plánu koordinátorem a pracovníkem OSPOD, případné jeho doplnění a schválení.

3) Realizace plánu rodiny a jeho kontrola

 • Zodpovědnost za realizaci plánu rodiny je zodpovědná rodina, každý její člen (členové rodiny mají své úkoly, ke kterým se zavázali)
 • Kontrolu nad plněním plánu rodiny má rodina sama a zadavatel (pracovník OSPOD)
 • V případě žádosti mohou pracovníci NAPROTI RODINĚ pomáhat rodině naplňovat plán, tzv. spoluprací s rodinou – viz služba Podpora posílení rodiny.

„Na soukromém jednání rodiny není přítomen ani administrátor, ani zadavatel, ani koordinátor, žádný odborník. Členové konference jsou vedeni k tomu, aby sami maximálně využili čas k vyřešení situace ohroženého dítěte…“

V rámci RK zajistíme také drobné občerstvení, stejně tak může vlastní dobroty přinést každý člen RK.