Případová konference

Případová konference

Případová konference je plánované setkání rodičů, dítěte (nebo dětí) a odborníků, kteří s rodinou pracují nebo s ní pracovat budou. Cílem je řešení situace nezletilého dítěte v rodině. Odborníky mohou být zástupci školy, lékařů, ale i příbuzní rodiny apod.

Nachází se Vaše rodina či rodina ve Vašem okolí v některé ze situací?:

 • Závislost, nemoc, vysoká pracovní vytíženost jednoho či obou rodičů;
 • Výchovné či školní problémy dítěte;
 • Těžká situace v rodině způsobená rozvodem či rozchodem rodičů (manipulace dítětem, agresivita…);
 • Domácí násilí v rodině, ve které je dítě;
 • Rodina neplní svoji funkci a hrozí odebrání dítěte z rodiny (popřípadě je již dítě z rodiny pryč a rodina mobilizuje své síly k návratu dítěte zpět);
 • Rodina je výrazně zadlužena a v důsledku toho ztrácí střechu nad hlavou;
 • Spory rodičů o dítě před rozvodem, v jeho průběhu či po něm (které mají nepříznivý dopad na dítě v rodině);
 • Dítě je bez péče (rodič dítě opustil);
 • A jiné komplikované případy, které zasahují do života rodiny a dítěte.

Kdo může případovou konferenci svolat:

 1. Pracovník OSPOD, který má rodinu pod dohledem;
 2. Rodič, či osoba rodině blízká se může obrátit na pracovníky NAPROTI RODINĚ, kteří předají informaci pracovníkovi OSPOD, který na případové konferenci je vždy přítomen.

Rozhodli jste se pro případovou konferenci?

Pokud ANO, je dobré se zamyslet na tím, čeho byste chtěli prostřednictvím případové konference dosáhnout. Dále je potřeba přemýšlet o tom, koho na konferenci pozvat (doporučujeme důležité osoby i organizace, které jsou pro řešení konkrétní situace důležité a pomohou vytvořit podpůrnou síť pro dítě i pro rodinu).

Na co nezapomenout: Pro zajištění bezpečí účastníků (zejména dítěte a rodiče, je vhodné, aby měli možnost si přizvat podpůrnou osobu. Může se jednat o kamaráda, přítele, příbuzného, ale i cizí osobu, ke které má konkrétní osoba důvěru. V průběhu konference podpůrná osoba může pomoci v situacích, které je těžké ustát.

Účast dětí na případové konferenci doporučena.

Pozvané osoby je potřeba informovat o cíli, délce a průběhu setkání. Případová konference trvá maximálně 2 hodiny a v průběhu se nedělají přestávky.

Kdo je kdo v Případové konferenci (dále jen PK) a jeho kompetence:

Svolavatel PK – nejčastěji pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), popřípadě člen rodiny či osoba rodině blízká. Rozhoduje o svolání případové konference.

Organizátor PK – pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), pracovník neziskového sektoru, který je svolavatelem určen.

 • Zve a motivuje každého účastníka PK
 • Informuje o průběhu a cíli PK
 • Připravuje dítě na případovou konferenci a zajišťuje spolu s ním, s rodičem, jeho podpůrnou osobu
 • Zajišťuje prostor pro její konání
 • Poptává nestranného facilitátora a zajištuje, kdo bude celou případovou konferenci zapisovat (tzv. zapisovatel).
 • Rozesílá pozvánky.

Svolavatel a organizátor může být stejná osoba, například pracovník OSPOD.

Facilitátor PK – vyškolený specialista na facilitaci případových konferencí.

 • osoba, která vede (moderuje) celé setkání, je zodpovědná za průběh případové konference
 • dbá na pravidla (tedy na bezpečí všech zúčastněných, tedy celé PK)
 • je nestranný, se situací v rodině není seznámen
 • zajišťuje si zapisovatele PK

Zapisovatel PK - osoba, která vytváří zápis z případové konference.

 • V průběhu případové konference vytváří zápis
 • Zápis rozesílá všem účastníkům i pracovníkovi OSPOD.

Chtěli byste situaci v rodině řešet prostřednictvím případové konference? Kontaktujte pracovníky NAPROTI RODINĚ.