Podpora a posílení rodiny

Podpora a posílení rodiny

Maminko, tatínku, babičko, dědečku! Řešíte těžkou rodinnou situaci a potřebujete pomoci stabilizovat rodinu, aby se k Vám mohly vrátit Vaše děti, které nyní žijí mimo Vaši rodinu, nebo jejich odebrání z rodiny hrozí? Pomůžeme Vám vytvořit pro vaše děti prostředí, ve kterém bude Vaše dítě spokojeně vyrůstat.

Služby pro podporu a posílení rodiny jsou určeny:

 • Rodičům, kterým byly odebrány děti z jejich péče (nebo jejich odebrání hrozí)
 • Budoucím maminkám i tatínkům, kteří potřebují pomoci připravit se na příchod dítěte do rodiny
 • Prarodičům, kteří se rozhodují, zda vezmou do své péče děti svých dětí, které se o ně nedokážou či nemohou postarat (budoucí pěstouni, poručníci atd.) a potřebují stabilizovat svoji rodinnou situaci.

Situace, které mohou vést k ohrožení rodiny:

 • Dluhová zátěž jednoho či obou dospělých v rodině (exekuce či hrozící exekuce);
 • Hrozící ztráta bydlení (nejčastěji v důsledku nehrazení nájmu);
 • Závislost jednoho nebo obou rodičů (alkohol, drogy, léky...);
 • Neléčená psychická nemoc jednoho nebo obou rodičů;
 • Domácí násilí, zneužívání, zanedbávání a týrání dítěte v rodině;
 • Atd.

„Tyto situace jdou většinou ruku v ruce jedna s druhou, přičemž postupem času rodiče nemají kapacitu na to, aby se mohli naplno věnovat svým dětem a naplňovat jejich potřeby. Našim cílem je předcházet a případně zmírnit ohrožení dítěte a zachovat rodinu jako celek“.

Máte zájem využít službu podpora a posílení rodiny?

Obraťte se na vedoucího pracovníka NAPROTI RODINĚ. Pracovník si s Vámi domluví termín schůzky, která může proběhnout v sídle poskytovatele: na adrese Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, nebo na jiném místě. Záleží na domluvě. Pracovník posoudí, zda je situace v rodině pro čerpání služby podpora a posílení rodiny vhodná a postupuje následovně:

 1. V případě, že NE, nabídne Vám pracovník jiné služby, které by napomohly vyřešit Vaší situaci v rodině.
 2. V případě, že ANO, je postup pracovníka NAPROTI RODINĚ následující:
 • Informuje žadatele o službu, že služba je VŽDY poskytována ve spolupráci rodiny, orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a pracovníka NAPROTI RODINĚ. Společně s Vámi pracovník zatelefonuje na OSPOD, kde pracovníka informuje, že Vaše rodina by měla zájem čerpat službu.
 • Pracovník OSPOD se bude určitě chtít s Vámi také sejít. Schůzka je pro naplánování služby velmi důležitá.
 • Následně se uskuteční schůzka pracovníka OSPOD, Vaší rodiny a pracovníka NAPROTI RODINĚ, na které Vám bude sdělena zakázka (úkol pro rodinu), kterou stanovil pracovník OSPOD, a na které bude pracovník NAPROTI RODINĚ s Vaší rodinou spolupracovat. Dále na této schůzce je prostor pro seznámení se s pracovníkem, který bude do rodiny docházet (tzv. klíčový pracovník), který se představí a představí, jakým způsobem bude v rodině službu poskytovat. Na konci schůzky bude domluven termín první schůzky.

Spolupráce rodiny a klíčového pracovníka NAPROTI RODINĚ:

Délka setkání je od 90 do 180 minut. Obvyklá doba spolupráce s rodinou je pak 12 měsíců. Na začátku klíčový pracovník se vidí s rodinou 2x týdně.  

Místo, kde spolupráce s klíčovým pracovníkem probíhá:

Spolupráce s klíčovým pracovníkem probíhá nejčastěji v rodině (tedy u Vás doma). Výjimečně může být služba poskytována v sídle poskytovatele na adrese: Riegrova 51, 370 01 České Budějovice.

Chtěli byste službu Podpora a posílení rodiny pro svoji rodinu využít? Kontaktujte pracovníky NAPROTI RODINĚ.