Případová konference

Případová konference (informace pro OSPOD)

Pracovníci NAPROTI RODINĚ pro pracovníky OSPOD zajistí facilitaci případové konference pro řešení situace nezletilého dítěte. Organizátorem je OSPOD, který zajišťuje přípravu a informování účastníků případové konference. Organizátor je zodpovědný za přípravu případové konference, facilitátor za její průběh a za zpracování výstupů.

Tým pro průběh a zpracování výstupů případové konference (pracovníci NAPROTI RODINĚ):

Facilitátor: zkušený pracovník s výcvikem facilitací případových konferencí (pro NAPROTI RODINĚ zajišťuje nejčastěji: Mgr. Johana Mertová)

Zapisovatel: zapisovatele si zajišťuje facilitátor (pro NAPROTI RODINĚ zapisovatelem nejčastěji: Bc. Martina Zimmelová, DiS.)

Jakým způsobem facilitátora případové konference poptat:

Obrátit se na pracovníka NAPROTI RODINĚ:

Pracovnice pomohou pracovníkovi OSPOD v rozhodování, zda je situace v rodině pro případovou konferenci vhodná. V případě, že NE, doporučí pro řešení jiný nástroj.

V případě, že ANO. Pracovnice NAPROTI RODINĚ zašle k rukám pracovníka OSPOD žádost o facilitaci případové konference. Dále společně sjednají termín jejího konání (cca do 1 měsíce, zpravidla do 2-3 týdnů). Tento termín je následně zaslán facilitátorovi.  

CO MUSÍ PRACOVNÍK OSPOD PRO PŘÍPADOVOU KONFERENCI ZAJISTIT:

  • Dostatečnou přípravu účastníků případové konference (zvláštní příprava by měla být věnována dítěti, které by mělo mít svoji podpůrnou osobu), dále by měl každý další účastník mít informace o tom: co je případová konference, z jakého důvodu a pro jaký cíl je svolávána, v případě potřeby mohou mít i další účastníci setkání své podpůrné osoby (zpravidla to bývají rodiče dítěte či osoby pečující)
  • Vhodné prostory (dostatečný prostor vzhledem k počtu účastníků případové konference, dostupnost pro účastníky, možnost využití WC)
  • Flipchart (papír a fixy si facilitátor přinese), je vhodné mít připravené i papíry a psací potřeby pro účastníky, pastelky pro dítě (pro dítě je možné také zajistit nějakou sladkost např. bonbony)
  • Drobné občerstvení (voda, káva, čaj – je na zvážení a možnostech organizátora)
  • Vyplnění žádosti o případovou konferenci (Formulář podmínek realizace případové konference) a její zaslání na adresu Jihočeské rozvojové o.p.s (poštou či datovou zprávou) – žádost ke stažení ZDE. 

Jak dlouho bude případová konference trvat:

- maximálně 2 hodiny

Cena:

OSPOD ze případovou konferenci uhradí k rukám facilitátora: 1000,- Kč/hodina + náklady na cestovné.

Co se stane, když tým přijede na případovou konferenci a rodina na ni nepřijde:

  1. OSPOD hradí náklady na cestovné pro facilitátora a zapisovatele.
  2. Pokud se nedostaví jen některý z účastníků, je na zvážení organizátora, zda se setkání uskuteční.

Kdo vytvoří zápis a dokdy:

Zápis vytváří zapisovatel, kterého si facilitátor zajistí. Zápis obdrží OSPOD a členové konference nejpozději do 5 pracovních dnů, ode dne, kdy případová konference proběhla.

Facilitátor spolu se zapisovatelem přichází vždy minimálně o 30 minut dříve, aby se seznámili s prostorem, kde bude setkání probíhat, případně mohli zrealizovat potřebné úpravy.