Podpora a posílení rodiny (sanace)

Podpora a posílení rodiny (sanace - informace pro OSPOD)

Pracovníci NAPROTI RODINĚ, zkušení pracovníci pro práci s rodinou mohou pomoci pracovníkům OSPOD řešit situaci v rodině v evidenci OSPOD.

Služba může navázat na rodinnou konferenci, v rámci které je vytvořen plán rodiny a NAPROTI RODINĚ pomůže rodině plán naplnit. Nebo může být služba sanace poptána jako služba, která pomůže rodině se stabilizovat.

Služba sanace je založena v intenzivní spolupráci s ohroženou rodinou, její podmínkou však je úzká spolupráce s OSPOD (pracovník OSPOD rodině a sanačnímu týmu zadá zakázku – úkol, který musí rodina splnit), aby se případně vyvázala z dohledu, či dosáhla navrácení dítěte do rodiny.

Cílová skupina služby sanace:

 • Rodina ztratila nebo může ztratit své děti (děti byly umístěny do náhradní rodinné péče, nebo jim umístění hrozí)
 • Rodina (dítě) má nařízený dohled orgánu OSPOD (či jiné opatření)
 • Rodina žádá návrat dítěte z ústavní výchovy (jiné náhradní péče) – tzv. podmínečné propuštění dítěte
 • Rodina se připravuje na přijetí dítěte do své péče (příbuzenská pěstounská péče)
 • Atd.

Průběh služby sanace:

 1. Pracovníky OSPOD se obrací na pracovníky NAPROTI RODINĚ s žádostí o službu sanace (ideálně by měl mít souhlas rodiny, pro kterou službu sanace poptává),
 2. Pracovník NAPROTI RODINĚ a pracovník OSPOD na společné schůzce dojednávají možnost spolupráce v rámci sanace (zda je u poskytovatele dostatečná kapacita, zda je rodina vhodná pro sanaci, jaká rizika práce v rodině nese atd.),
 3. Pracovník NAPROTI RODINĚ a pracovník OSPOD – shoda o možnosti využít službu sanace, vyplnění žádosti o službu sanace pro rodinu a definování zakázky (úkolu) pro rodinu,
 4. Pracovník OSPOD sjedná společnou schůzku tří stran: zástupce/zástupci rodiny, pracovník OSPOD, pracovník NAPROTI RODINĚ – představení všech zúčastněných, očekávání, představení zakázky pro rodinu, představení služby pro rodinu a naplánování první návštěvy v rodině,
 5. Vlastní práce v rodině, délka setkání se pohybuje dle potřeby v rozmezí od 90 do 180 minut. Obvyklá doba spolupráce s rodinou je pak 12 měsíců. Schůzky s rodinou jsou na počátku až 2 x týdně, později 1x týdně. V průběhu spolupráce pracovník sanace zajistí:
  1. Podpis dohody o spolupráci rodiny a poskytovatele (kopie je předána pracovníkovi OSPOD),
  2. Vyhodnocení situace dítěte prostřednictvím speciálního dotazníku Rozhodujeme v zájmu dítěte (zaměřen zejména na vazbu dítěte k pečujícím osobám)
  3. Průběžné vyhodnocování spolupráce s rodinou (tvorba plánu průběhu služby v rodině)
  4. Zpětnou vazbu pro pracovníka OSPOD.
 6. Ukončení spolupráce s rodinou, schůzka s pracovníkem OSPOD, pracovníkem sanace a zástupcem/zástupci rodiny. Prostor pro zpětnou vazbu všech zúčastněných.

Ve výjimečných situacích může být služba rodině poskytována více jak 1 rok. Před rozhodnutím pracovník sanace osloví pracovníka OSPOD, pro cíl a zakázku pro rodinu.

Kde služba probíhá:

 1. Přirozené prostřední rodiny
 2. V sídle poskytovatele: Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 51, 370 01 České Budějovice