Asistované setká(vá)ní

Asistované setkávání (informace pro OSPOD)

Asistované setká(vá)ní je služba, v rámci které je možné uskutečnit setkání dítěte s rodičem (či jinou osobou dítěti blízkou) za přítomnosti odborníka.

Může probíhat na základě rozhodnutí soudu nebo na doporučení orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo na žádost rodiče či osoby dítěti blízké.

Služba je zde pro zajištění bezpečí dítěte v kontkatu s osobou, ke které nemá dostatečně vybudované vztahy (dítě matku či otce skoro nezná), ke které má vybudované vztahy, ale kontakt s touto osobou se nedaří (častou z důvodu nedůvěry, nedostatečné komunikace mezi rodiči či příbuznými), na obou stranách jsou velké rozpaky z důvodu situace, kteoru dítě zažilo (domácí násilí, nevhodné zacházení s dítětem atd.).

Služba naplňuje právo dítěte na kontakt s rodičem (či osobou jemu blízkou).

Kdy je vhodné rodiči (jiné osobě dítěti blízké) službu nabídnout:

  • nemá dostatečný kontakt s dítětem,
  • kdy Vás jako pracovníky znepokojuje, v jaké atmosféře probíhá kontakt s dítětem,
  • kdy rodiči /jiné osobě dítěti blízké chybí potřebné informace o dítěti,
  • je zde rozsudek okresního soudu, který je potřeba naplnit.

Kdo je kdo v asistovaném setkávání

Zájemce o setká(vá)ní rodič/jiná osoba dítěti blízká, která má zájem vidět se s dítětem/dětmi
Pečující osoba rodič, jiná osoba dítěti blízká, která na setká(vá)ní dítě/děti přivádí (má dítě v péči)
Nestranný odborník pracovník projektu NAPROTI RODINĚ, který je přítomen každému asistovanému setká(vá)ní.

Setkávání je vždy přítomen odborník, který celý proběh setkání sleduje, vyhodnocuje, pomáhá rodiči či dítěti v komunikaci, hlídá bezpečí dítěte. Je tzv. patronem, že se při setkání nebude dít nic, co by mohlo dítě ohrožovat (kam je možné zařadit i manipulaci).

Službu asistovaného setkávání je možné využívat v těchto časech (vždy na základě objednání):

Den Čas pro setkávání Kapacita
Pondělí 8:00 - 17:00 2 setkání (1 dopoledne a 1 odpoledne)
Úterý 8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 14:00

Víkend - po předešlém projednání s vedoucí střediska (rozhodující pro poskytnutí služby o víkendu: zaměstnání rodičů, velká vzdálenost bydliště rodiče, potřeby dítěte)

sudá sobota: 8:00 - 12:00 hodin (kapacita 4 hodiny setkání) - kapacita 2 víkendy v měsíci.

 

Máte zájem o službu nebo další informace? Kontaktujte nás.