Asistované předá(vá)ní

Asistované předávání (informace pro OSPOD)

Asistované předávání je služba, v rámci které je možné uskutečnit předání dítěte mezi rozvedenými rodiči (či jinými osobami dítěti blízkými) za přítomnosti odborníka. Cílem je vytvořit pro dítě co možná nejpřirozenější, klidný a nezatěžující způsob přechodu mezi dospělými.

Kdy je vhodné rodiči (jiné osobě dítěti blízké) službu nabídnout:

  • Vás jako pracovníka OSPOD znepokojuje situace, kterou doprovází předávání dítěte mezi dospělými osobami (agrese slovní či fyzická, manipulace dítětem, nedostatečné zabezpečení dítěte pro kontakt s druhou osobou – oblečení, vybavení dítěte atd., nedostatečná informovanost o dítěti v době předání, jako je například zdravotní stav atp.)
  • Rodič (či jiná osoba dítěti blízká) žádá po ospod zajištění bezpečného prostředí pro převzetí dítěte do péče,
  • Je zde rozsudek okresního soudu, který je potřeba naplnit.

Předávání je vždy přítomen odborník, který hlídá zejména bezpečí dítěte. Je tzv. patronem, že se při předávání nebude dít nic, co by mohlo dítě ohrožovat (kam je možné zařadit např. slovní agresi mezi rodiči aj.).

Pro čerpání služby je vždy s dospělými osobami sepisována dohoda, ve které jsou upraveny konkrétní podmínky průběhu služby kdy, kdo, kde, co a jak.

Kdo je kdo v asistovaném předá(vá)ní

Zájemce o předá(vá)ní rodič/jiná osoba dítěti blízká, která má zájem vidět se s dítětem/dětmi
Pečující osoba rodič, jiná osoba dítěti blízká, která na předá(vá)ní dítě/děti přivádí (má dítě v péči)
Nestranný odborník pracovník projektu NAPROTI RODINĚ, který je přítomen každému asistovanému předá(vá)ní.

 

Kde služba asistovaného předávání probíhá:

Zmiňované služby poskytujeme v prostorách Jihočeské rozvojové o.p.s. na adrese Riegrova 51, České Budějovice.

Kdy je možné službu využít:

Službu asistovaného předávání je možné využívat v těchto časech (vždy na základě objednání):

Den v týdnu Čas pro předávání Kapacita
Pondělí 8:00 - 17:00

2 předání dopoledne +

2 předání odpoledne
Úterý 8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 17:00
Pátek (sudý) 8:00 – 14:00 2 předání

 

Máte zájem o službu nebo další informace? Kontaktujte nás.