Asistované setká(vá)ní

Asistované setká(vá)ní

Služba naplňuje právo dítěte na kontakt s rodičem (či osobou jemu blízkou).

Máte rozsudek okresního soudu nebo doporučení sociálního odboru, který upravuje kontakt s dítětem? Asistované setká(vá)ní je služba, v rámci které je možné uskutečnit setkání dítěte s rodičem (či jinou osobou dítěti blízkou) za přítomnosti odborníka. Může probíhat na základě rozhodnutí soudu nebo na doporučení orgánu sociálně právní ochrany dětí NEBO na žádost rodiče či osoby dítěti blízké.

Služba je zde pro zajištění bezpečí dítěte v kontaktu s osobou, ke které nemá dostatečně vybudované vztahy (dítě matku či otce skoro nezná), ke které má vybudované vztahy, ale kontakt s touto osobou se nedaří (často z důvodu nedůvěry, nedostatečné komunikace mezi rodiči či příbuznými), na obou stranách jsou velké rozpaky z důvodu situace, kterou dítě zažilo (domácí násilí, nevhodné zacházení s dítětem atd.).

Kdo je kdo v asistovaném setká(vá)ní

Zájemce o setká(vá)ní - rodič/jiná osoba dítěti blízká, která má zájem vidět se s dítětem/dětmi
Pečující osoba - rodič, jiná osoba dítěti blízká, která na setká(vá)ní dítě/děti přivádí (má dítě v péči)
Nestranný odborník - pracovník projektu NAPROTI RODINĚ, který je přítomen každému asistovanému setká(vá)ní

Co znamená, že jde o setkávání tzv. asistované?

Setkávání je vždy přítomen odborník, který celý průběh setkání sleduje, vyhodnocuje, pomáhá rodiči či dítěti v komunikaci, hlídá bezpečí dítěte. Je tzv. patronem, že se při setkání nebude dít nic, co by mohlo dítě ohrožovat (kam je možné zařadit i manipulaci).

Asistovaným setká(vá)ním krok za krokem:

Před setká(vá)ním

  1. Pracovníka vyhledá zájemce o setká(vá)ní nebo pečující osoba
  2. Pracovník zorganizuje první schůzku (pouze) dospělých osob obou stran asistovaného setká(vá)ní (nejpozději do 14 dnů)
  3. Sepsání a podepsání DOHODY O ASISTOVANÉM SETKÁ(VÁ)NÍ (60 až 90 minut)
  4. Pečující osoba přichází s dítětem/dětmi – seznámení s prostory, hračkami atd. (30 až 60 minut)

Vlastní setkání:

  1. Pečující osoba přivádí dítě/děti do Riegrova 51 (k pracovníkovi) a společně s ním odchází do prostoru, kde setkání proběhne. Pracovník dojednává průběh, zjišťuje informace, které je potřeba zájemci o setká(vá)ní předat, společně vysvětlí dítěti z jakého důvodu je tu a pečující osoba odchází. Dítě/děti zůstávají s nestranným odborníkem (15 až 30 minut)
  2. Přichází zájemce o setká(vá)ní, nejprve hovoří s odborným pracovníkem, který předává potřebné informace o dítěti/dětech. Následně vlastní setkání. Odborník je přítomen. (60 až 120 minut)
  3. Rozloučení se zájemcem o setká(vá)ní s dítětem/dětmi (do 15 minut od konce vlastního setkání, které je určeno v dohodě)
  4. Příchod pečující osoby, rozhovor s pracovníkem a ukončení asistovaného setkání (do 30 minut od příchodu pečující osoby)

Po setkání:

  1. Prostor pro zpětnou vazbu (cca 15 minut každá strana dohody)

Službu asistovaného setkávání je možné využívat v těchto časech (vždy na základě objednání):

Den Čas pro setkávání Kapacita
Pondělí 8:00 - 17:00 2 setkání (1 dopoledne a 1 odpoledne)
Úterý 8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 14:00

Víkend - po předešlém projednání s vedoucí střediska (rozhodující pro poskytnutí služby o víkendu: zaměstnání rodičů, velká vzdálenost bydliště rodiče, potřeby dítěte)

sudá sobota: 8:00 - 12:00 hodin (kapacita 4 hodiny setkání) - kapacita 2 víkendy v měsíci.

 

V případě, že nemáte dostatečný kontakt s dítětem, nebo se nemáte kde se s ním vídat (například bydlíte mimo bydliště dítěte), popřípadě máte soudní rozhodnutí (či doporučení orgánu sociálně právní ochrany dětí), kontaktujte nás.