Asistované předá(vá)ní

Asistované předá(vá)ní

„Znepokojuje vás, v jaké atmosféře probíhá předání dítěte do vaší péče?“

Asistované předá(vá)ní je služba, v rámci které je možné uskutečnit předání dítěte mezi rozvedenými rodiči (či jinými osobami dítěti blízkými) za přítomnosti odborníka. Cílem je vytvořit pro dítě co možná nejpřirozenější, klidný a nezatěžující způsob přechodu mezi dospělými osobami. Služba je vhodná zejména v případě rozvedených/rozešlých párů, které se chtějí vyhnout vzájemnému kontaktu, nebo je toto upraveno v rozsudku soudu, či je předávání doporučeno orgánem sociálně právní ochrany dětí.

Kdo je kdo v asistovaném předá(vá)ní:

Zájemce o předá (vá)ní - rodič/jiná osoba dítěti blízká, která má zájem vidět se s dítětem/dětmi
Pečující osoba - rodič, jiná osoba dítěti blízká, která na setká(vá)ní dítě/děti přivádí (má dítě v péči)
Nestranný odborník - pracovník projektu NAPROTI RODINĚ, který je přítomen každému asistovanému předá(vá)ní.

Co znamená, že jde o předávání asistované?

Předá(vá)ní je vždy přítomen odborník, který hlídá zejména bezpečí dítěte. Je tzv. Patronem, že se při předá(vá)ní nebude dít nic, co by mohlo dítě ohrožovat (kam je možné zařadit např. Slovní agresi mezi rodiči aj.). Dále bude garantem, že dítě bude připraveno a bude mít s sebou potřebné věci.

Asistované předávání krok za krokm  

Před předáním

  1. Pracovníka vyhledá zájemce o předá(vá)ní nebo pečující osoba
  2. Pracovník zorganizuje první schůzku (pouze) dospělých osob obou stran asistovaného předá(vá)ní (nejpozději do 14 dnů)
  3. Sepsání a podepsání DOHODY O ASISTOVANÉM PŘEDÁVÁNÍ (60 až 90 minut)
  4. Pečující osoba přichází s dítětem/dětmi – seznámení s prostory, hračkami atd. (30 až 60 minut)

Vlastní předání

  1. Pečující osoba přivádí dítě do herny v dohodnutý den a čas- předává našemu odbornému pracovníkovi aktuální důležité informace o dítěti pro zájemce o předá(vá)ní. (15 až 30 minut)
  2. Pečující osoba se s dítětem rozloučí a po chvíli odchází
  3. Odborný pracovník s dítětem zůstává do příchodu zájemce o setká(vá)ní (jiné osoby blízké)
  4. Přichází zájemce o předá(vá)ní do herny
  5. Předání  důležitých informací o dítěti a zájemce o předá(vá)ní s dítětem odchází  (15 až 30 minut)

Po předání

  1. Prostor pro zpětnou vazbu (cca 15 minut každá strana dohody)

Kde zmiňované služby probíhají?

Služby poskytujeme v prostorách Jihočeské rozvojové o.p.s. na adrese Riegrova 51, České Budějovice, jak v průběhu pracovního týdne, tak o víkendu.

Kdy můžete využít služby asistované předá(vá)ní?

Službu asistovaného předá(vá)ní je možné využívat v těchto časech (vždy na základě objednání):

Den v týdnu Čas pro předávání Kapacita
Pondělí 8:00 - 17:00  

2 předání dopoledne +

2 předání odpoledne
Úterý 8:00 - 16:00  
Středa 8:00 - 16:00  
Čtvrtek 8:00 - 17:00  
Pátek 8:00 – 14:00 2 předání
 

Víkend - po předešlém projednání s vedoucím střediska (rozhodující pro poskytnutí služby o víkendu: rozsudek)

sudá neděle: 16:00, 17:00 hodin (kapacita 2 víkendy v měsící, neděle 2 předání)

 

V případě, že máte zájem o službu asistované předávání, kontaktujte nás.