Proběhla první rodinná konference

Proběhla první rodinná konference

rodina_pestouni

Dne 26. 4. 2016 byla v rámci projektu „Naproti Rodině“ zorganizována první rodinná konference. Na předem dohodnutém místě se sešli důležití členové rodiny včetně samotného dítěte, o které se jednalo.

Kromě rodiny zde byli i rodině blízcí, kteří byli a jsou propojeni se životem nezletilého dítěte. Zúčastnění se tu stali odborníky na vzniklou, velmi těžkou situaci v rodině. Rodinná  konference jim pomohla k řešení nelehkých poměrů v rodině. Rodina tak společně vytvořila a schválila PLÁN, který následně schválila pracovnice OSPOD, který pomohl vyřešit situaci ohroženého dítěte.  

Po rodinné konferenci zaznělo:

Během dopoledne rodina zažila snad celou škálu emocí. Od počátku byla atmosféra vyhrocená, ale když se v závěru obě ženy objaly, poté i dcera s matkou, tak to byla síla, až neuvěřitelné…,“ sdělila po konferenci pracovnice OSPOD. Sami účastníci potvrdili, že konference (setkaní rodiny) byla pro ně velkým přínosem… „Celou konferenci hodnotím jako velmi pozitivní a jsem velmi ráda za její realizaci. Určitě se pročistil vzduch mezi oběma rodinami a dítěti i mně se hodně ulevilo“.

A o to byl vlastně náš společný cíl.