Informace k nabízenému vzdělávání

Obecné informace k našim vzdělávacím aktivitám:

Zájemci o vzdělávání se mohou hlásit Martině Zimmelové (zimmelova(zavináč)jihoceskarozvojova.cz, 702 027 162), prostřednictvím svého sociálního pracovníka OSPOD či klíčového pracovníka své doprovázející organizace. Vzdělávání (kromě vícedenního pobytu) probíhá v prostorách sídla Jihočeské rozvojové o.p.s., Riegrova 51, České Budějovice, v přízemí - Galerie R51.

Prosíme o přihlášení nejpozději do 7 dnů před konáním vzdělávání z důvodu omezené kapacity účastníků. V případě, že pěstoun požaduje zajištění hlídání, je opět důležité toto sdělit nejpozději 7 dnů před konáním vzdělávání.

Upozorňujeme, že pěstounské rodiny, se kterými má Jihočeská rozvojová o.p.s. uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, mají zpravidla přednost v účasti na jednotlivých akcích a vzdělávání před ostatními účastníky.

Ceník pro pěstouny, kteří nemají uzavřenou dohodu s Jihočeskou rozvojovou o. p.s. je uveden ZDE.

Aktuální nabídka vzdělávání

 

Vzdělávání

a) Klub pěstounů a Klub pěstounů na přechodnou dobu (rozsah 4 až 6 hodiny)

Klubová setkání probíhají pravidelně v průběhu celého roku (vyjma měsíce červenec, srpen, prosinec). Lektorská dvojice je povětšinou složená z odborníka na náhradní rodinnou péči a náhradního rodiče a nabízí prostor pro sdílení vlastních radostí i starostí s pěstounskou péčí či s pěstounskou péčí na přechodnou dobu.
Část setkání je věnovaná tématu, na kterém se skupina společně domluví či které je předem stanoveno („klub pěstounů na téma:….“).

Hlavní důraz je kladen na vytvoření bezpečného prostoru a důvěry a je zde prostor pro sdílení zkušeností. Účast na Klubu je zahrnuta do povinného vzdělávání. Kluby jsou otevřené i pěstounům, kteří nemají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s Jihočeskou rozvojovou o.p.s. Účast na jednotlivých aktivitách je dobrovolná. V případě potřeby můžeme zajistit i hlídání dětí. Maximální počet je stanoven na 16 přihlášených, minimální počet je 6 přihlášených účastníků.

b) Přednáška (rozsah 6-8 hodin)

V rámci přednášky se více dává důraz na přednášející téma, je méně prostoru pro sdílení zkušeností pěstounů (ale i to je možné). Maximální počet účastníků je cca 25 účastníků (je variabilní dle lektora a povahy přednášky), minimální počet je 8 přihlášených účastníků. Přednášky probíhají ve všední dny i o víkendech a jsou otevřené i pěstounům, kteří nemají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s Jihočeskou rozvojovou o.p.s. Účast na jednotlivých aktivitách je dobrovolná. V případě potřeby můžeme zajistit i hlídání dětí.

c) Dvoudenní pobyt spojený se vzděláváním

Při dvoudenním pobytu (většinou sobota dopoledne až neděle odpoledne) odjedou rodiny s dětmi a pracovníky střediska Služby pro pěstouny mimo České Budějovice. Během pobytu se pěstouni vzdělávají v rozsahu minimálně 12 hodin a děti jsou mezitím hlídány dobrovolníky, kteří jim připravují pestrý program. Dvoudenní pobyt je otevřený i pěstounům, kteří nemají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s Jihočeskou rozvojovou o.p.s.

d) Samostudium/individuální vzdělávání

Dle vaší volby můžete zhlédnout film, či přečíst knihu nebo brožuru týkající se problematiky náhradní rodinné péče. Prostřednictvím individuálního vzdělávání je možné v rámci vzdělávacího roku u jednotlivého pěstouna načerpat maximálně 8 hodin. Uznávaná časová dotace na 1 film jsou 2 hodiny a na přečtení brožury či knihy 4 hodiny. Z celkové dotace 8 hodin, je možné na sledování filmu čerpat maximálně 4 hodiny. Aby mohlo být individuální vzdělávání uznáno, je potřeba, aby klíčový pracovník reflektoval spolu s pěstounem nabyté zkušenosti atd.
ZDE najdete doporučený seznam literatury.