Služby pro pěstouny

Služby pro pěstouny

Jsme pověřenou doprovázející organizací. Pěstounům poskytujeme poradenství, zajišťujeme jim vzdělávání, podporujeme kontakt dítěte s jeho původní rodinou, zprostředkováváme rodinám psychologickou pomoc a další odborné služby.

Pěstouny doprovázíme již od roku 2014. Naším cílem je podpora pěstounů při péči o svěřené děti tak, aby dokázali dítětem zajistit stabilní, láskyplné a vývojově prospěšné prostředí.

Přečtěte si Veřejný závazek Služeb pro pěstouny. Řídíme se Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí pro pověřené osoby podle §48, odst.2, písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. 

V případě, že máte jakýkoliv podnět, připomínku, stížnost, kontaktujte nás!