Služby pro pěstouny

Služby pro pěstouny

Jsme pověřenou doprovázející organizací. Pěstounům poskytujeme poradenství, zajišťujeme jim vzdělávání, podporujeme kontakt dítěte s jeho původní rodinou, zprostředkováváme rodinám psychologickou pomoc a další odborné služby.

Pěstouny doprovázíme již od roku 2014. Naším cílem je podpora pěstounů při péči o svěřené děti tak, aby dokázali dítětem zajistit stabilní, láskyplné a vývojově prospěšné prostředí.

Přečtěte si Veřejný závazek Služeb pro pěstouny.

V případě, že máte jakýkoliv podnět, připomínku, stížnost, kontaktujte nás!