Podpořte RODINU

Jak můžete přispět:

1. věcným darem:

 • neponičené hračky, kompletní hry (deskové, venkovní aj.)
 • vyprané a neponičené dětské oblečení a boty
 • kočárky, kárky, dětské židličky, nosítka aj.
 • další předměty/věci hodící se dětem a jejich rodičům

Dary přineste prosím na adresu: Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, 4. patro.

2. finančním darem:

 • na účet Jihočeské rozvojové, číslo účtu.: 191973066/0300, variabilní symbol 123456
 • vkladem v hotovosti do pokladny Jihočeské rozvojové o.p.s, k rukám: Mgr. Miloslava Hanousková, ředitelka společnosti, oproti příjmovému dokladu spolu s darovací smlouvou.  

Děkujeme, že spolu s námi pomáháte!

A děkujeme také všem, kteří již pomohli a přispěli jakoukoli finanční částkou či jiným darem na chod a aktivity střediska Služby pro pěstouny:

 • Terno - mikulášské balíčky
 • Ledax, Upletená radost - podpora mikulášské besídky
 • Království lesa - hromadný vstup pro pěstounské rodiny a tým služeb pro pěstouny do Království lesa

   

 • Besip - bezpečnostní vestičky
 • Terno – mikulášské balíčky v hodnotě 1000 Kč
 • Miroslava Trnková – 1500 Kč
 • Helena Sukdolová – 2000 Kč
 • Groz-Beckert Czech, s.r.o. – 1000 Kč
 • Motoráci (fanoušci HC Motor) – 8000 Kč
 • Barbora Mylbachrová – za darování společenských deskových her
 • Stezka korunami stromů Lipno – za hromadný vstup pro pěstounské rodiny a tým služeb pro pěstouny na Stezku korunami stromů