Kalendář

V případě vašeho zájmu o účast na vzdělávání, vás prosíme o přihlášení nejpozději do 7 dnů před jeho konáním z důvodu omezené kapacity a zajištění hlídání dětí. Hlásit se můžete Mgr. Miloslavě Hanouskové: hanouskova@jihoceskarozvojova.cz, 724 748 399, prostřednictvím svého sociálního pracovníka OSPOD nebo klíčového pracovníka své doprovázející organizace. Vzdělávání (kromě vícedenního pobytu) probíhá v prostorách sídla Jihočeské rozvojové o.p.s., Riegrova 51, České Budějovice, v přízemí - Galerie R51. Pěstounské rodiny, se kterými má Jihočeská rozvojová o.p.s. uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, mají zpravidla přednost v účasti na jednotlivých akcích a vzdělávání před ostatními účastníky.

Kompletní program vzdělávání ke stažení

 

Ve vybraném období neplánujeme žádnou akci.