Zvyšujeme kvalitu poskytovaných služeb

Zvyšujeme kvalitu poskytovaných služeb

V souladu s metodikami informujeme pěstouny o pravidlech čerpání a úhradách za vzdělávání ve středisku Služby pro pěstouny.