PŘEDNÁŠKA: Základní právní pojmy občanského zákoníku související s náhradní rodinnou péčí v praxi pěstouna na přechodnou dobu

PŘEDNÁŠKA: Základní právní pojmy občanského zákoníku související s náhradní rodinnou péčí v praxi pěstouna na přechodnou dobu

rodina_pestouni

Nemáme za cíl udělat z pěstounů na přechodnou dobu odborníky na právo, ale spíše jim přiblížit základní právní pojmy v oblasti NRP a zodpovědět případné otázky účastníků tak, aby dokázali mít přehled nutný pro praxi PPD. Zkusíme si odpovědět na některé otázky nového občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů, např.: jak se dítě právně uvolní pro osvojení; jak probíhá z hlediska práva proces osvojení dítěte a jaká jsou jeho úskalí; jak probíhá proces svěření dítěte do pěstounské péče a jaká jsou jeho úskalí? Jaký je rozdíl mezi poručníkem a opatrovníkem a pěstounem dítěte? Co to je předběžné opatření? Jak probíhá soudní řízení u svěření dítěte do NRP?

  • Čtvrtek 28. ledna 2015 od 9:00 do 12 hod
  • 4 vyučovací hodiny
  • Kapacita účastníků:   20 Riegrova 51 (přízemí)

Lektorský tým:

  • Mgr. Johana Mertová
  • Mgr. Olga Volechová, sociální pracovnice OSPOD