PŘEDNÁŠKA: Jak na peníze

PŘEDNÁŠKA: Jak na peníze

rodina_pestouni

¨Účastníci se seznámí se zásadami správného a bezpečného zadlužování, s průběhem zadlužování a exekucí a s možnostmi obrany (ochrana práv). Účastníci se také dozvědí, jak hledat ve smlouvách riziková místa, jak se doptávat na důsledky, případně jak řešit vlastní situaci spojenou s dluhovou problematikou a kde hledat pomoc.

  • Čtvrtek 14. dubna 2016 od 8:30 do 13:00 hod
  • 6 vyučovacích hodin
  • Kapacita účastníků:   20 Riegrova 51 (přízemí)

Lektorský tým:

  • Mgr. Petra Másílková